Kan jag avbeställa en bil utan kostnad?

2020-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Är en gubbe på 78 år. Skrev en order på en ny Golf 20200301. Fått endast diffusa leveransbesked beroende på coronasituationen i världen. Bilen är ännu inte tillverkad .Mitt mentala hälsotillstånd har dramatiskt blivit sämre pga att jag är en hjärtpatient i övre riskzonen.Helst av allt vill jag annullera ordern utan kostnad! Snälla kan jag göra så i denna eländiga situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen
Eftersom du är en konsument och har köpt din bil från ett företag (näringsidkare) så är konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen (KKL) är tvingande, vilket betyder att den inte kan avtalas bort och företagen är tvungna att följa dess bestämmelser.

Kan man avbeställa en bil?
Det går bra att avbeställa köpet av en bil ända fram till leveransdagen. Se 37 § KKL.

Går det att annullera ordern utan kostnad?
Denna fråga blir lite svårare att ge ett exakt svar på, men jag ska försöka ge dig vägledning så gott jag kan.

Genom 37 § KKL som jag nämnde tidigare finns det möjlighet att avbeställa bilen innan leverans av den har skett. Dock om säljaren haft kostnader under tiden så har säljaren viss rätt att ta ut dessa för avbeställningen. Stöd för detta går att hitta i 41 § KKL.Bestämmelsen ger utrymme för säljaren att ta ut kostnader för till exempel utarbetande av offert, vård och förvaring samt utebliven vinst. Det finns även möjlighet för säljaren att ta ut en förutbestämd avgift för avbeställning. Du bör alltså se över den delen i avtalet som reglerar avbeställningar. För som jag nämnde ovan har säljaren en rätt att ta ut ett visst ersättningsbelopp om du som köpare avbeställer. Överlag så gäller det dock för säljaren att alltid vara motiverad till de kostnader den avser att ta ut på grund av en avbeställning.

Förutom stödet i KKL så finns det även generella branschöverenskommelser rörande just avbeställningar av bilar, BÖ 2014:04 Dessa hittar du här.

Jag väljer att nämna branschöverenskommelserna för det finns en intressant bestämmelse i punkt 11 E. Den säger nämligen att säljaren inte har rätt till någon ersättning OM avbeställningen avser en bil vars pris som är dyrare än 7,5 prisbasbelopp samt konsumenten efter avtalets ingående råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom till exempel sjukdom.

(Ett prisbasbelopp år 2020 utgör 48 300 kr så 7,5 prisbasbelopp blir då ca 362 000 kr).

Exakt om denna bestämmelse är tillämplig i ditt fall låter jag vara osagt. Däremot kan det ju vara så med tanke på ditt hälsotillstånd har blivit sämre.

Sammanfattning
Jag skulle säga att huvudregeln säger att säljaren har rätt till att begära en avgift när man avbeställer en bil. Hur stor denna avgift blir går inte att säga på förhand. Säljaren har möjlighet att reglera detta redan i köpeavtalet, en förutbestämd avgift. Dock ska avbeställningsavgiften alltid vara motiverad till de kostnader säljaren haft.

Utöver det så öppnade jag även att det finns en möjlighet att avbeställa en bil utan kostnad. Dock så krävs det specifika omständigheter för detta. Till exempel att bilen totala pris är under ett visst belopp samt köparen har råkat i betalningssvårigheter pga. exempelvis sjukdom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1097)
2020-11-28 Fel i fabriksny husbil efter två år?
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?

Alla besvarade frågor (86528)