Kan jag återkalla ett inbördes testamente mellan mig och min make efter hans död?

2017-10-05 i Testamente
FRÅGA
Hej .Min make gick bort år 2015.Han hade en son tidigare. Vi hade skrivit testamente .Att den av oss som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vår död ska all resterande kvarlåtenskap tillfalla min bortgående mans son. Och detta ska vara sonens enskilda egendom. Jag undrar om jag kan ändra testamente och upphäva det. Hur gör jag? Detta testamente är skrivit år 1999.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Det framkommer inte huruvida din mans son gjorde anspråk på sin laglott vid din makes död. Laglotten utgör hälften av hela arvslotten och du kan inte testamentera bort laglotten. Om din man bara hade denna sonen du nämner skulle det här barnet ha laglig rätt att kräva 50% av arvet direkt efter din makes död men detta är inget han måste göra utan han kan också vänta på att få arvet efter du avlider. Mer om detta kan du läsa i 7 kapitlet Ärvdabalken.

Som jag förstår din fråga har du och din make skrivit ett inbördes testamente. Detta räknas egentligen som två testamenten fast på samma papper. Du kan därför ändra eller upphäva ditt testamente, men din makes testamente kommer fortfarande gälla. Hela din mans kvarlåtenskap, oberoende av om sonen gjort anspråk på sin laglott eller inte, kommer att gå till din mans son när du avlider. Du är däremot fri att ändra ditt testamente fritt under din livstid och du kan fortfarande testamentera din kvarlåtenskap till vem du vill.

Det finns en regel i 10 kap 7 § Ärvdabalken som säger att ett inbördes testamente som återkallas ensidigt kan göra att den som återkallar förlorar sin rätt att få sin del av testamentet från motparten om ett ensidigt återkallande väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga testamentet. Vilket skulle betyda i ditt fall att du inte får fri förfoganderätt över din mans kvarlåtenskap och hela kvarlåtenskapen skulle övergå till hans son. Huruvida ditt återkallande skulle vara väsentligt eller inte kan jag inte svara på då det görs en enskild bedömning i varje fall utifrån omständigheter som till exempel huruvida din man hade skrivit detta testamente även om det inte hade varit ömsesidigt.

Vill du återkalla ditt testamente kan du göra detta genom att skriva ett nytt där du anger att det gamla testamentet inte är giltigt.

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97623)