Kan jag arbeta kvar hos min arbetsgivare efter jag fyller 67?

2019-06-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan man få jobba kvar i PostNord efter 67.vill fortsätta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad roligt att du trivs på ditt jobb och vill stanna kvar där även efter pensionsåldern.

När man fyller 67 år så har man tyvärr ingen given rätt att stanna kvar på sitt jobb (lagen om anställningsskydd (LAS) 32a§). Du har efter 67-årsdagen bara en månads uppsägningstid (LAS 33§ första stycket). Du hamnar också sist på turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist på arbetsplatsen och har inte företrädesrätt till återanställning (LAS 33§ tredje stycket). Det mesta av anställningstryggheten försvinner alltså.

Men det finns inget som säger att din arbetsgivare inte får ha kvar dig som anställd ändå efter du fyller 67 ändå. Det blir alltså upp till arbetsgivaren om du får stanna eller inte. Ett tips skulle kunna vara att säga till arbetsgivaren att du trivs bra och gärna skulle vilja stanna kvar även efter 67 år, och hoppas att arbetsgivaren också tycker att du ska stanna.

Skulle din arbetsgivare gå med på att du får stanna kvar efter du fyllt 67 år, så är det troligt att din tillsvidareanställning avslutas och ersätts med en tidsbegränsad anställning. Det finns en särskild slags tidsbegränsad anställning för personer över 67 år (LAS 5§ fjärde punkten).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82736)