Kan jag använda företagsnamn hur som helst på en hemsida?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man får använda företagsnamn hur som helst? Det är så att jag håller på att skapa en hemsida åt en bekant. Där ville vi egentligen ha bilder på företagens logotyp men efter att ha fått 3 nej från företag så förstår vi att det är rätt känsligt att ha med logotypen.Så hur är det med att ha med deras namn bara? Att vi själva skriver det i vanligt text. Finns det någon lag som säger att vi inte får göra detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om varumärken som företagsnamn och logotyper finns i varumärkeslagen (VML).

Beroende på vad hemsidan har för syfte så kan reglerna se lite annorlunda ut. I mitt svar utgår jag ifrån att hemsidan marknadsför för något annat. Om detta inte är fallet kan ni i de flesta fall använda varumärkesnamn ganska fritt. Om situationen ändå är oklar är ni välkomna att skicka in en ny fråga!

Ensamrätten är begränsad

Så länge ett varumärke är registrerat gäller ensamrätten (1 kap 10 § VML). Ditt fall är dock ett sådant som kan falla under begränsningarna av ensamrätten. (1 kap 11 § VML). Marknadsföringen måste även vara förenlig med reglerna i marknadsföringslagen (MFL).

Ett illustrerande rättsfall

I rättsfallet C-228/03 var omständigheterna liknande det din fråga handlar om. Frågan gällde om det var god marknadsföringssed enligt 5-6 §§ MFL att använda andra varumärken för att beskriva sitt eget. Fallet handlade om försäljning av billigare rakblad som passade till Gilettes rakbladsskaft. Företaget i fråga ville använda Gillettes logotyp eller namn på sina förpackningar. EU-domstolen kom fram till att om det i praktiken är det enda sättet att förse allmänheten med information om det du försöker marknadsföra så är det okej. Det är dock inte okej att ge uttryck för ett affärsmässigt samband genom att, precis som du säger, använda en logotyp. Det ansågs dock godkänt att skriva ut namnen i vanlig text, så länge det var nödvändigt.

Är det okej?

Så länge det anses nödvändigt att använda de olika företagens namn i ert fall så ska det vara tillåtet att göra det. Kom bara ihåg att ni inte får inge ett vilseledande intryck av samarbetet mellan er hemsida och företagen.

Om hemsidan i sig inte är ämnad att göra reklam, utan istället ägnar sig åt exempelvis recensioner, så kan ni använda varumärkesnamnen fritt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?