Kan jag använda egen skyddsutrustning på min arbetsplats?


2020-12-11 i Övrigt
FRÅGA
Arbetar inom sjukvården i en kommun och tycker deras skyddsutrustning är av låg kvalité. Kan arbetsgivaren förvägra mig rätten att använda eget inköpt andningsskydd och skyddsglasögon om jag kan påvisa att de är godkända och CE-märkta och att jag vet hur jag skall hantera och rengöra samt förvara dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med handlar din fråga om skyddsutrustning på arbetsplatsen. Regler om detta finner vi i arbetsmiljölagen (AML).

Vem ansvarar för personlig skyddsutrustning?
Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen har en god och säker arbetsmiljö (3 kap 2 § första stycket AML). Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka och kontrollera att verksamheten har en god arbetsmiljö (3 kap 2a § första stycket AML). Ansvaret för arbetsmiljön bygger dock på ett ömsesidigt samarbete mellan arbetstagaren och arbetsgivaren för att bästa möjliga arbetsmiljö ska uppnås (3 kap 1a § AML).

Arbetsgivaren har därför en skyldighet att tillhandahålla den personliga utrustningen som behövs för arbetet. Det ska dessutom ske utan kostnad för arbetstagaren (2 kap 7 § AML).

Får du använda egen personlig skyddsutrustning?
Som arbetstagare ska du använda de skyddsanordningar som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (3 kap 4 § AML). Den utrustning som din arbetsgivare alltså tillhandahåller måste du använda. Du måste också följa de instruktioner som arbetsgivaren har gett om användningen av skyddsutrustningen (11 § AFS 2001:3). Du har därför inte rätt att använda din egna personliga skyddsutrustning om arbetsgivaren förvägrar dig att göra det.

Avslutning och råd
Som arbetstagare har du alltså en skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett dig. Du får inte använda egen personlig skyddsutrustning om din arbetsgivare inte tillåter det.

Eftersom du dock skriver att den skyddsutrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller är av låg kvalitet ska du prata med arbetsgivaren om det, eftersom arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är säker. Arbetsgivaren måste då kontrollera att skyddsutrustningen är tillräckligt säker för att ni som arbetstagare inte ska utsättas för ohälsa. Arbetsgivaren har också en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa (3 kap 2 § AML). En sådan åtgärd skulle ju då kunna vara att byta ut skyddsutrustningen till er mer säker sådan, eller en av bättre kvalitet, om det krävs för att arbetsmiljön ska vara säker.

Du kan också vända dig till ett eventuellt skyddsombud om ni har ett sådant på arbetsplatsen. Skyddsombudet har nämligen som uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (6 kap 4 § AML).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1865)
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?
2021-03-31 Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

Alla besvarade frågor (91063)