Kan jag använda diskrimineringslagen när jag inte fått jobb på grund av mitt utseende?

FRÅGA
Hej!Jag sökte ett arbete hos ett företag som designar visitkort. Jag fick inte arbete pga mitt utseende, enligt rekryteraren var det min ansiktsbehåring som gjorde att jag inte fick jobbet. Jag och den andra kandidaten hade samma utbildning men jag är 10 år yngre. Kan jag på något sätt använda mig av diskrimineringslagen trots att rekryteraren sa att det berodde på utseende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Om du tror att rekryteraren använde ditt utseende som ett ”svepskäl” och att du egentligen inte fick jobbet på grund av din ålder så är mitt råd att du vänder dig till arbetsgivaren och begär ut den andra kandidatens meriter. Du har rätt att ta del av meriterna enligt diskrimineringslagen. Om du sedan jämför dessa med dina egna meriter och du tror att du har blivit missgynnad på grund av din ålder så kan du sedan vända dig till någon av organisationerna jag tipsar om nedan för fortsatt kostnadsfri rådgivning.

Rent generellt så skyddar diskrimineringslagen dock inte mot diskriminering på grund av utseende som sådant. Rekryteraren får dock inte välja bort personer på grund av utseende och ansiktsbehåring om ett sådant tillvägagångssätt särskilt kan komma att ”sålla bort” personer med visst kön, viss könsidentitet eller könsuttryck, viss etnicitet, viss trosuppfattning, viss sexuell läggning eller viss ålder. För att göra en utförligare bedömning behöver jag fler omständigheter, så jag kan tyvärr inte ge dig mer svar än så.

Oavsett så föreslår jag att du vänder dig till Diskrimineringsombudsmannen för ytterligare kostnadsfri rådgivning och annan hjälp i frågan. Diskrimineringsombudsmannen kan du nå på olika sätt, se http://www.do.se/om-do/kontakta-oss/.

Du kan även använda dig till din lokala eller regionala antidiskrimineringsbyrå för kostnadsfri rådgivning och stöd. Jag vet inte var du bor och därför inte heller vilken byrå som är aktuell, men via Sveriges antidiskrimineringsbyråers hemsida borde det gå att hitta aktuell byrå, se http://www.adbsverige.se/lokala-och-regionala-byraer/.

Är du medlem i en facklig organisation kan du även vända dig till denna för hjälp.

Utredning

Diskrimineringslagen (DL) skyddar mot bland annat diskriminering i arbetslivet. Som arbetssökande är du skyddad mot diskriminering från potentiella arbetsgivare, eftersom arbetsgivare inte får diskriminera personer som söker jobb, se 2:1 DL.

Diskriminering på grund av ålder?

Diskrimineringslagen skyddar mot bland annat diskriminering på grund av ålder, se 1:1 och 1:5 DL. Skyddet gäller för alla åldrar.

Om en arbetsgivare väljer bort dig och istället väljer en person som har samma utbildning som du men som är tio år äldre är det möjligt att du har blivit utsatt för så kallad direkt diskriminering, se 1:4 DL. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med exempelvis ålder. Att du inte fick jobbet innebär att du har missgynnats, och om du och den som fick jobbet hade samma utbildning så kan ni ha varit i en jämförbar situation, det beror lite på vad du och den andra personen hade för övriga erfarenheter.

För att du ska kunna ta reda på om du och den andra kandidaten befann er i en jämförbar situation har du rätt att begära ut den andra kandidatens meriter, se 2:4 DL.

Diskriminering på grund av utseende?

Diskrimineringslagen skyddar inte mot diskriminering på grund av utseende som sådant, utan skyddar endast mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se 1:1 och 1:5 DL.

För att diskrimineringslagen ska skydda mot diskriminering på grund av utseende så krävs det att utseendet har någon form av koppling till någon av dessa så kallade diskrimineringsgrunder. Finns en sådan koppling skulle det kunna röra sig om indirekt diskriminering, vilket lagen skyddar mot, se 1:4 DL.

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom krav som verkar neutrala men som kan komma att särskilt missgynna personer med exempelvis en viss etnicitet, viss ålder, viss könsidentitet osv. Exempelvis har det funnits diskrimineringsärenden där personer som har skägg på grund av sin religion missgynnats genom arbetsplatsens skäggförbud, eller där krav på viss kroppslängd har missgynnat kvinnor, som generellt sätt är kortare än män.

Indirekt diskriminering är dock inte förbjuden om kravet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att nå syftet. Jag vet inte om eller på vilket sätt din ansiktsbehåring gjorde att du inte fick jobbet, så jag har svårt att göra en bedömning kring det. Om företaget designar visitkort så låter det dock spontant inte som att ditt utseende nödvändigtvis måste vara avgörande, så beroende på omständigheterna kan jag tänka mig att det går att argumentera för att det handlar om indirekt diskriminering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?