Kan jag ansöka om stämning, hur mycket kostar ett juridiskt ombud och kan hemförsäkring användas?

2020-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Mitt hus har målats med fel färg och efter fyra år flagar nu färgen och huset riskerar röta.ARN ger mig rätt i att arbetet inte är rätt gjort men firman bara förhalar och åtgärdar inget. Vågar jag stämma målarfirman? Vad kostar ett juridiskt ombud?Kan min hemförsäkring användas på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med dina frågor!

Vågar jag stämma målarfirman?
För att besvara din första fråga så vill jag börja med att jag inte vet särskilt mycket om din situation, utifrån det du beskriver skulle det kunna röra sig om något slags avtalsbrott. Som du beskriver det har du fått rätt från ARN, men eftersom rekommendationerna inte är tvingande så behöver företagen inte följa dem (även fast majoriteten gör det ändå). Är det så att du och målarfirman inte kan lösa er tvist själva, så är det absolut ett alternativ att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan få information om hur detta går till på Sveriges domstolars webbplats.

Vad kostar ett juridiskt ombud?
Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.

Kan min hemförsäkring användas?
Eftersom jag saknar information om vilket försäkringsbolag du har samt dina villkor så kan jag inte ge ett ja eller nej svar här. Men om du skulle hamna i en rättslig tvist med målarfirman, finns det en chans att du kan få ersättning genom rättsskyddet i en hemförsäkring för att t.ex. anlita ett juridiskt ombud. Mitt råd här är att du helt enkelt kontaktar ditt försäkringsbolag!

Slutliga råd
Till att börja med vill jag ge dig rådet att kontakta en konsumentvägledare, som finns i de flesta kommuner, om du inte redan gjort det. Som jag skrev ovan så är inte ARNs rekommendationer bindande, men eftersom många ändå väljer att följa dem ändå så finns det ju en chans att målarfirman faktiskt kommer åtgärda felet. I annat fall kan du ansöka om stämning gentemot målarfirman.

Om du har ytterligare frågor eller skulle vilja få hjälp att upprätta en stämningsansökan, erbjuder vi på Lawline mer juridisk hjälp. Du kontakta Lawline på info@lawline.se.

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?