FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/11/2018

Kan jag ångra mitt köp och återfå handpenningen?

Hej

Jag hittade en kattunge i en annons, åkte och tittade, betalade 2000 i handpenning, tingningsavgift. Kattungen är 4 veckor. Säljaren är privatperson och det är jag med.

Redan morgonen efter vi hade varit där, skrev jag till säljaren att jag önskade annullera köpet och bad om att få tillbaka tingningsavgiften. Det var flera orsaker till varför jag ångrade mitt köp. Säljaren gick inte med på en annullering av köpet.

Detta är nu en vecka sen.

Jag vill fortfarande häva köpet.

Vi har inte skrivit något kontrakt.

Har jag möjlighet att kräva tingningsavgiften tillbaka?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till att börja med är det köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (se 1 § KöpL). Lagen är däremot inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL). Full avtalsfrihet gäller dock inte. Om ett avtalsvillkor skulle vara oskäligt, kan det jämkas alternativt sättas ned helt och hållet vilket innebär att det inte gäller mot dig (se 36 § avtalslagen).

En överenskommelse om handpenning görs normalt för att parterna ska ha en viss säkerhet att vardera part fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. "Handpenning" har emellertid inte någon entydig legal innebörd. Svaret på din fråga beror därför på vad ni egentligen har kommit överens om; har handpenningen erlagts som en sorts förskottsbetalning i samband med att köpet ingicks, eller har handpenningen snarare utgjort en säkerhet för att affären ska genomföras och är därmed förverkad om köparen inte fullföljer köpet?

Oavsett är en grundläggande princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Du är bunden av vad ni har kommit överens om och har inte rätt att "ångra köpet" såvida ni inte avtalat om annat eller det exempelvis är något "fel" på katten. Varför vill du ångra köpet?

Mitt råd till dig är att ta reda på vad det egentligen är du har gått med på. Har du skrivit under ett avtal som du kan läsa? När du sedan har tagit reda på detta kan du återkomma till oss med mer specifika frågor och få ett utförligare svar.

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo