Kan jag aktualisera påföljder vid fel i vara?

2020-06-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Min dotter köpte en beg Volvo av bilhandlare. Vid köpet framgick det att motorn går ojämt. Diskuterades vad felet kunde vara med bilhandlaren. Kom fram till att det beror på trasig tändspole vilket firman var villig att åtgärda. Vi sade att det ordnar vi själva och fick prutat. Efter besök på verkstad fick vi reda på att motorns ojämna gång beror på dålig kompression i motor, dvs att topplocksarbete erfordras. Är det kört för våran del att få bilfirman att åtgärda felet eller låta köpet gå tillbaka? Då det inte var tändspolen?Inte gått en månad än efter köpet.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår från att din dotter i egenskap av privatperson har köpt en bil av ett företag. När ett företag säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Frågan är vad som gäller i detta fall.

Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av det du beskriver i din fråga verkar det som att bilen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att bilen är att anses som felaktig.

Vilka påföljder kan göras gällande vid fel i varan?

Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad innebär detta för din dotter?

Mycket tyder på att bilen är felaktig. Möjligheten till kompensation för detta kan dock vara komplicerat. Detta eftersom ni varit informerade om att bilen varit felaktig och bilfirman erbjöd sig att åtgärda felet. Om reparationen inte väsentligen skiljer sig i pris från priset på den ursprungligen tilltänkta reparationen är möjligheterna till påföljder begränsade.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1206)
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?
2021-04-30 Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?

Alla besvarade frågor (92030)