Kan jag åka fast när jag felaktigt erkänt ett brott?

2017-11-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om man inte har gjort en sak men man skrev tilla en person att man hade gjort de fast jag har 4 vittnen att jag inte gjorde de kan jag åka fast ändå?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt används fri bevisvärdering och fri bevisprövning enligt 35 kap 1 § rättegångsbalken. Det betyder att all form av bevisning får läggas fram och att det sedan är upp till domstolen hur man värderar den. Det är därför svårt att på förhand veta hur domstolen kommer att bedöma särskilda bevis.

Det är åklagaren som bär bevisbördan och det betyder att det är åklagaren som ska bevisa att du är skyldig till brott. För att få en fällande dom så ska åklagaren presentera tillräckligt stark bevisning för att nå upp till beviskravet "bortom rimligt tvivel". Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Ett skriftligt erkännande från din sida, ett erkännande som du dessutom har tagit tillbaka är troligtvis inte tillräckligt med bevisning för att det ska vara ställt "bortom rimligt tvivel", särskilt inte om du har motbevisning i form av vittnen. Det är som sagt svårt at sia om på förhand. Har åklagaren någon annan bevisning så kommer det skriftliga erkännandet tillsammans med övrig bevisning att ligga till grund för domstolens avgörande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?