FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/12/2019

Kan jag åberopa dolt fel om jag köpt en lägenhet som visar sig ha mögel?

Hej

Köpte en bostadsrätt 2019-10-15 flyttade in 2019-10-20. Det har nu (2019-12-09) börjat uppstå misstänkta mögelfläckar i duschhörnan som inte fanns där när jag köpte bostadsrätten. Var på 2 visningar och kontrollerade själv badrummet vid båda tillfällen, då fanns där inga fläckar. Allt jag vet är att badrummet är omgjort 2007, fanns inga dokument vid överlåtelsen. Finns det någon möjlighet att åberopa dolt fel? Hur går man till väga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du köpte en bostadsrätt varav du undersökt badrummet noga. Lite mindre än två månader senare så har det uppstått misstänka mögelfläckar och du undrar därför om det är möjligt att hävda dolt fel. Jag utgår från att du köpt lägenheten av en privatperson vilket gör att köplagen (köpl) är tillämplig eftersom en bostadsrätt anses vara lös egendom och inte fast egendom.

Vad säger lagen?

Fel i varan

Varan (bostadsrätten i ditt fall) ska i fråga om bland annat kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket köpl). Om inte skicket på lägenheten regleras i avtalet så kan bostadsrätten ändå anses felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köpl). Eftersom det framgår av din fråga att det inte fanns några mögelfläckar när du undersökte badrummet så bör du ha fog att förutsätta att det inte finns anlag till mögel i bostadsrätten. Säljaren svarar för fel som funnits när du fick tillträde till lägenheten, även om felen visar sig senare (21 § köpl).

Undersökningsplikt

Du får som köpare inte åberopa fel som du borde upptäckt vid en undersökning av varan (20 § första stycket köpl). Av din fråga framgår att du undersökt badrummet två gånger och att det inte funnits några fläckar då vilket innebär att din undersökningsplikt får anses vara uppfylld.

Påföljder

Eftersom det rör sig om fel i varan i form av ett dolt fel så har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt skadestånd (30 § köpl). Du får inte åberopa fel i bostadsrätten om du inte reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet (32 § köpl). Du kan därför välja att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köpl). Du kan som sagt även i stället kräva prisavdrag som beräknas genom förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset (37 § och 38 § köpl). Är möglet av väsentlig betydelse för dig som köpare och köparen insåg eller borde insett detta, finns även en möjlighet att häva köpet (39 § köpl).

Sammanfattning

Min bedömning är att bostadsrätten är att anse som felaktig och att du därför har rätt att göra påföljder. Jag rekommenderar dig att du vänder dig direkt med dina krav till säljaren. Om hen inte accepterar detta så kan du vända dig till tingsrätten för att ansöka om stämningsansökan vilket du kan göra här. Det är den tingsrätt där säljaren har sin hemvist som du ska vända dig till för en prövning av sakfrågan. Vill du ha hjälp att gå vidare med ärendet så kan du kontakta oss här.

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”