Kan innehavare av framtidsfullmakt göra sig av med fullmaktsgivarens egendom?

2020-12-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag och min syster är särkullbarn när vår pappa fick diagnosen demens skrev han en framtidsfullmakt till sin fru den har trätt i kraft och inget testamente är skrivet nu undrar vi om hon kan göra av med alla hans besparingar? Har vi rätt att få ut vårat arv innan han går bort? eftersom han numera är på äldreboende och är långt gången i sin demens.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Framtidsfullmakt innebär en rätt att företräda fullmaktsgivaren
Innebörden av en framtidsfullmakt är att företräda fullmaktsgivaren, det vill säga er pappa i det här fallet. Fullmaktshavaren (er pappas fru) ska således bevaka hans rätt i de angelägenheter som omfattas av fullmakten (1 § och 2 § lagen om framtidsfullmakter). Det här innebär att hon inte, vårdslöst eller i sitt eget intresse, har rätt att göra sig av med alla hans besparingar.

Överförmyndarnämnden kan förbjuda användning av framtidsfullmakt
Om ni tror att framtidsfullmakten missbrukas kan ni kontakta kommunens överförmyndarnämnd och berätta att ni är oroliga över bruket av fullmakten. Vid misstanke om missbruk av fullmakten kan nämnden göra en utredning och begära redovisning och upplysningar av hans fru. I fall det av utredningen framgår att fullmakten missbrukats kan nämnden, helt eller delvis, förbjuda användning av fullmakten (25 § och 26 § lagen om framtidsfullmakter).

Ingen rätt att kräva ut arv innan er pappa gått bort
Gällande frågan om eventuell rätt till förskott på arv så är det så att det inte finns någon rätt att kräva ut något arv i förskott.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91130)