FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter04/03/2022

Kan inkassobolaget se hur mycket man får tillbaka i skatt ?

Kan inkassobolaget se hur mkt man får tillbaka i skatt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enkelt svar är nej, ett inkassoföretag är inte myndighet utan måste följa tryckfrihetsförordningen 2 kap och Offentlighets- och sekretesslagen som i 7 kapitlet har regler för dokument hos bl a Skatteverket. Bara beslutad (taxerad) inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital samt fastighetstaxering är offentliga uppgifter plus lite andra saker som int direkt gäller skattebeslut. Se på denna länk: https://skatteverket.se/omoss/varverksamhet/offentligauppgifter.4.5c281c7015abecc2e20333e1.html


Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,


Gabriella ZakoRådgivare