Kan ingått äktenskap utomlands registreras i folkbokföringen?

FRÅGA
Jag är en svensk medborgare som bor i Sverige. Jag reser till Dubai för att gifta mig med min fästmö som inte är svensk medborgare. Hon är syrisk medborgare som är bosatt i Dubai, UAE.Vi ska gifta oss i en kristen kyrka i Dubai och få ett äktenskap bevis som vi kan intyga i Dubai domstolar. Min fråga är: är kristen vigseln i Dubai giltig i Sverige ock kan registreras den i folkbokföringen? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i Sverige är att erkänna utländska äktenskap om de är giltiga i det land de ingåtts i. Äktenskapet erkänns dock inte om någon av parterna var under 18 år när äktenskapet ingick, om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle funnits annat hinder enligt svensk rätt, om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång eller om parterna inte var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående (1 kap. 8 a § IÄL). I övrigt är utgångspunkten att utländska äktenskap erkänns i Sverige.

Registreras äktenskapet in i folkbokföringen?

Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket som bevis att vigseln har ägt rum. På Skatteverkets hemsida ges informationen att du ska skicka en vidimerad kopia på vigselhandlingen samt en kopia av din makas pass om hon aldrig varit folkbokförd i Sverige. Om Skatteverket sedan bedömer att vigseln är giltig i Sverige kommer den att registreras i folkbokföringen.

Du kan läsa mer om att gifta sig i utlandet och vilka krav som ställs på Skatteverkets hemsida som du hittar här. Du kan även kontakta dem via mail eller telefon för fler konkreta frågor om deras rutiner vid utländska äktenskap.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1215)
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

Alla besvarade frågor (91196)