Kan ideell förening ångra ingånget avtal om telefoni?

FRÅGA
Ett företag som säljer mobilabonnemang har gjort ett avtal per telefon med mig avseende våra mobiltelefoner. Jag kunde inte höra helt tydligt vad avtalet handlade om, men jag har tidigare blivit kontaktad av företaget, så jag uppfattade att det handlade om den frågan. Vi har abonnemang hos Telia, men enligt företaget blir våra abonnemang nu porterade till Telson, vilket avtalet innebär. Så fort jag via sms fick detta klart för mig ett par dagar senare, så har jag kontaktat dem och bett dem makulera ändringen som vi inte bett om och som vi inte vill ha. Jag har även kontaktat Telia. Vi är en ideell förening (Virserums Konsthall ideell förening). Kan jag åberopa ångerrätt i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). I lagen definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Lagen innehåller bland annat en ångerrätt som ger konsumenten en rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen).

Om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § distansavtalslagen).

Distansavtalslagen tillämpas när företag tecknar avtal med en konsument. En ideell förening räknas däremot inte som en konsument utan är en juridisk person. Eftersom den ideella föreningen inte räknas som konsument uppfylls inte kriterierna för konsument i distansavtalslagen (jfr ovan en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Det finns därför inte någon lagstadgad ångerrätt för er. Inom telekombranschen finns uppföranderegler som ger enskilda firmor ångerrätt i vissa fall. De nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 september 2018 och tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal med konsumenter eller enskilda firmor för tjänsterna TV, telefoni och bredband. Reglerna gäller inte vid försäljning av innehållstjänster. Såvitt jag kan finna är den operatör du hänvisar till inte medlem av Telekområdgivarna. Uppförandereglerna ger inte heller något skydd för ideella föreningar utan endast enskilda firmor (utöver konsumenter enligt lag).

Sammanfattningsvis är varken distansavtalslagen eller Telekområdgivarnas uppföranderegler tillämpliga i ert fall. Om ni har ingått ett avtal och inte är att betrakta som konsument finns det inte heller någon ångerrätt. Ni kan försöka med att bestrida avtalet och anföra att ni inte förstod avtalet och att ni inte var överens om vad som påstås att avtalats. Det är telekomföretaget som påstår att ni ingått ett avtal och det företaget som har bevisbördan. Det kan dock vara, vilket inte är ovanligt, att samtalet spelats in. Beroende på vad som sagts i det kan det finnas tillräckliga bevis för att ni ingått ett avtal. I sådana fall är ni bundna av avtalet, om ni inte kan komma överens om annat med telekomföretaget.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?