Kan hyresvärden kräva ersättning för slitage om han tagit emot svart hyra?

Kan hyresvärden kräva ersättning för slitarskador om han har tagit emot svart hyra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag antar att din fråga avser en hyreslägenhet eller annan fastighet avsedd för boende. Tillämplig lag för denna fråga är Jordabalken (JB).

Hyresavtalets giltighet

Det finns ingenting i din fråga som antyder att ni inte haft ett giltigt hyresavtal. Huruvida hyresavtalet är giltigt eller inte är inte beroende av huruvida din hyresvärd betalar skatt på intäkterna som densamme får genom uthyrningen.

Tvingande rätt

Det stadgas i Jordabalken (12 kap. 1§ 5st.) att lagen är tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att man inte får avtala om saker som står i strid mot lagen om det försämrar hyresgästens ställning. Detta innebär att avtalsvillkor som exempelvis höjer hyresgästens vårdplikt av bostaden inte är giltiga.

Normalt bruksslitage

Det är helt normalt att det uppstår mindre slitageskador på en lägenhet över tid. Sådana skador är du som hyresgäst inte skyldig att ersätta. Exempel på normalt bruksslitage är:

Hål i väggar efter små spikarSmå repor i golv efter möblerMindre fettfläckar på väggar och tak

Som nämnt ovan kan inte hyresvärden med verkan kräva dig på ersättning för sådana skador på fastigheten.

Övriga skador på fastigheten

För skador som uppstått, vilka är ''allvarligare'' än de exempel jag lyft ovan, är fallet annorlunda. Under hyrestiden har du en vårdplikt av fastigheten (detta innebär att du måste ta hand om fastigheten, inte genomföra sedvanligt underhåll). Om du, eller någon du bjuder dit, vårdslöst skadar fastigheten riskerar du behöva betala skadestånd till hyresvärden.

Sammanfattning

Det är givetvis helt omöjligt att svara på vad som gäller i ditt fall eftersom du inte beskrivit omständigheterna. Det spelar ingen roll om hyran du betalat är beskattad eller inte (svart uthyrning), du blir skadeståndsskyldig för de skador du orsakat på lägenheten om de inte faller inom vad som anses vara ''normalt bruksslitage''.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars kan du höra av dig till oss igen!

Med förhoppningar om en god jul.

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning