Kan hyresvärden ändra villkoren i hyresavtalet?

2020-02-21 i Hyresavtal
FRÅGA
HYRESAVTAL BOSTADBeskrivningLägenhet 2007-07-16- tills vidare 4733:-Uppvärmningskostnad 2007-07-16- tills vidsre 744:- Kostnad per månad 5477:- På andra sidan avtalet detaljerat,VÄRME OCH VARMVATTEN ingår i hyran Nu tillkommerpå hyresvain : Hyra inklusive värme 200301 - 200331 86,00Finns det laglig rätt att påföra den kostnaden
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap. tillämpligt.

Ert hyresavtal

Som utgångspunkt gäller det avtalet du och hyresvärden har. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni avtalat om att värmen ska ingå i hyran och i sådana fall ska den också göra det. Som utgångspunkt ska alltså ert avtal hållas och du är inte skyldig att betala för värmen.

Kan hyresvärden ändra ert avtal?

Det finns vissa möjligheter för en hyresvärd att ändra villkoren i ett hyresavtal. Om hyresvärden vill att villkoren ska ändras är hen skyldig att meddela dig detta, se 12 kap. 54 § JB. Om hyresgästen inte går med på ändringen får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren. Som utgångspunkt krävs alltså att du som hyresgäst måste godkänna ändringen av hyresvillkoren.

Det finns dock ett alternativt sätt som du som hyresgäst kan bli bunden av en höjning av hyran. För att detta alternativa sättet ska kunna användas krävs två saker, se 12 kap. 54 a §. Det krävs dels att ert hyresavtal är på obestämd tid och dels att ert avtal gäller en lägenhet i ett hus med förhandlingsordning men där lägenheten inte omfattas av förhandlingsordningen, se 3 § hyresförhandlingslagen. Ifall dessa villkor är uppfyllda kan hyresvärden skicka ut ett skriftligt meddelande till hyresgästen där hen meddelar att hyran höjs och att detta börjar gälla automatiskt om inte hyresgästen motsätter sig det. Om hyresgästen inte motsätter sig den höjda hyran inom den tid som hyresvärden har skrivit ut i meddelandet (minst 2 månader) så blir hyresgästen skyldig att betala den nya hyran.

Om det inte går att komma överens om hyran eller om vilka avtal som ska gälla ska hyresnämnden bestämma hyran och avtalsvillkoren till vad som är skäligt, se 12 kap. 55 § JB.

Vad gäller för dig?

Eftersom det inte verkar som du godkänt ändringen av hyresavtalet är du endast bunden av det om hyresvärden använt sig av det alternativa sättet för att ändra hyran som jag beskrivit ovan, se 12 kap. 54 a § JB. Om det är så att hyresvärden har skickat ett meddelande till dig där det framkommit att du blir bunden av den nya hyran om du inte motsätter dig det inom en viss tid och du inte har gjort något inom den tiden, så är du bunden av den nya hyran. Om detta däremot inte är fallet är du inte bunden av den nya hyran och därmed inte skyldig att betala den extra kostnaden.

Mina råd

Eftersom du och hyresvärden har ett avtal där det står att värmen ska ingå i hyran är min rekommendation att du hör av dig till hyresvärden och förklarar att du inte tänker betala hyran. Förhoppningsvis drar hyresvärden tillbaka sin höjda hyra om du hänvisar till ert avtal.

Om hyresvärden ändå skulle kräva att du betalar den höjda hyran kan du vända dig till hyresnämnden som kan hjälpa till att avgöra tvister om hyran.

Om du skulle behöva hjälp med att granska ert hyresavtal eller att framställa dina krav till hyresvärden kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig med detta. I sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert. Ifall du skulle ha övriga frågor och funderingar är du också välkommen att höra av dig där.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1419)
2020-09-25 Inneboende?
2020-09-24 Lokalhyresgästers indirekta besittningsskydd
2020-09-23 Kan en hyresvärd utan legitim grund säga upp ett hyresavtal?
2020-09-22 Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84391)