Kan hyresgästen säga upp hyresavtalet under uppsägningstiden när hyresvärden sagt upp avtalet först?

2019-11-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr ut min bostad som jag äger. I kontraktet hade vi skrivit 3 månaders uppsägningstid åt båda parter. Nu ska jag sälja min bostad och så upp hyresgästerna och hänvisade till 3 månaders uppsägningstid. Detta hade jag skrivit skriftligt i ett sms. Då ringer de upp dagen därpå och säger att de säger upp bostaden. Med rätt till att de har 1 månad trots att vis skrivit 3. Men gäller denna lag om jag redan sagt upp dom? Då har de väl inget attatt äga upp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har hyrt ut en privatbostad och att ni haft ett skriftligt hyresavtal där ni kommit överens om tre månaders uppsägningstid, oavsett vem av parterna som vill säga upp avtalet.

Stämmer det att hyresgästen har en månads uppsägningstid?

Eftersom att du hyr ut en bostad som du äger i egenskap av privatperson är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller (här). Hyresvärden och hyresgästen kan avtala om vilka villkor de vill, så länge dessa villkor inte är sämre för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen. Av lagen följer att hyresgästen alltid får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, se 3 § andra stycket (här). Det stämmer alltså att hyresgästen har en månads uppsägningstid.

Får hyresgästen säga upp avtalet under uppsägningstiden?

Frågan blir i det här fallet om det är möjligt för hyresgästen att säga upp avtalet under den tre månaders uppsägningstid som löper på grund av att hyresvärden redan sagt upp avtalet. Några av de mest centrala grunderna till att uppsägningstiderna är bestämda på det här sättet i lagen är hyresgästens behov av att kunna hitta en ny bostad om denne blir uppsagd eller dennes behov att kunna flytta om denne hittat en annan bostad, och hyresvärdens intresse att kunna hitta en ny hyresgäst. Det finns inget hinder mot att hyresgästen säger upp sig under uppsägningstiden, eftersom hyresvärden skulle kunna utnyttja detta för att blockera hyresgästens möjlighet att använda sin uppsägningstid på en månad istället för tre. Detta skulle annars betyda att hyresvärden kan "låsa" hyresgästen till tre månadshyror om hen misstänker att hyresgästen kommer säga upp sig.

Det finns alltså ingen regel som hindrar hyresgästen från att säga upp sig under uppsägningstiden för att kunna flytta ut tidigare än efter tre månader.

Hur ska uppsägningen göras för att vara giltig?

Lagen om uthyrning av egen bostad innehåller ingen regel om hur uppsägningen ska gå till, vilket innebär att det är 12 kap jordabalken som reglerar sådana frågor, se 1 § lagen om uthyrning av egen bostad (här). Om hyresförhållandet varat längre än tre månader, är huvudregeln att uppsägningen ska vara skriftlig för att vara giltig. Däremot får hyresgästen säga upp avtalet muntligt om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen, se 12 kap 8 § jordabalken (här). Det framgår av din fråga att hyresgästerna sa upp avtalet muntligt över telefon, vilket innebär att denna uppsägning är ogiltig om inte du lämnat ett skriftligt erkännande om uppsägningen. Om du inte har lämnat ett skriftligt erkännande, t.ex. på sms, måste hyresgästen säga upp avtalet på nytt för att uppsägningstiden ska börja löpa.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll