Kan hyresgästen kräva en successiv höjning av hyran?

2019-03-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag fick precis följande sms meddelande från min hyresvärd:HejJag måste höja din hyra, jag har låtit bli att göra länge men det är dags nu.Jag vill ha 1500:- mer i månaden så det hela hamnar på 7000:- till slut.Det stämmer att hyran inte har höjts sedan jag flyttade in för drygt 10 år sedan men det är ju hennes val att göra så. Nu vill hon justera den, som en del i att hon vill att jag flyttar därifrån. Jag har läst lite och ser att man ska bli informerad om ev hyreshöjning med 2 månaders varsel innan hyreshöjningen sker. Och sedan är frågan om hon bara rakt av kan höja hyran med drygt 27%. Det är ju inte mitt fel att hon inte har höjt hyran tidigare. Sluthyran på 7000 är säkert helt skälig om man tittar på en värdering men frågan är om jag kan be om en trappning (successiv hyreshöjning) eftersom höjningen överstiger 10%.Vet ni något om sådant här?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din hyresvärd tänker höja hyran för första gången på drygt tio år. Du undrar nu om det är lagligt att höja hyran med 1500 kr på en gång samt om du kan begära en successiv hyreshöjning.

Rättslig reglering

Vad som först är viktigt att konstatera är att ett hyresavtal, precis som alla andra avtal, inte kan ändras ensidigt. Din hyresvärd kan därmed inte höja din hyra utan att du går med på det.

Regler om hyresförhållanden finns i 12 kap jordabalken (JB) och bestämmelser om just hyran finns i 12:54 JB. Ur paragrafen framgår att om hyresvärden vill att hyresvillkoren ska ändras, ska hen skriftligen meddela det till motparten, alltså hyresgästen. Om parterna inte kan komma överens om hyresförändringen kan hyresvärden ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Detta kan hyresvärden göra tidigast en månad efter att meddelandet lämnats till hyresgästen.

Din hyresvärd har skickat ett skriftligt meddelande till dig angående hyreshöjningen och har därmed uppfyllt kravet ovan. Som jag tolkar din fråga anser du dock att det är en för stor höjning att göra på en gång. Det finns då något som kallas för "trappningsregeln" som reglerar detta förhållande. Denna regel finns i 12:55 5 st JB och gäller när det rör sig om en väsentlig hyreshöjning. Vad som är en väsentlig hyreshöjning får avgöras i det enskilda fallet och beror på hur hyresmarknaden ser ut för tillfället. Normalt sett brukar dock en hyreshöjning på mer än tio procent alltid ses som väsentlig. Detta betyder att trappningsregeln kan vara tillämplig i ditt fall.

Trappningsregeln är dock inte tillämplig om särskilda skäl talar emot det. Sådana skäl kan exempelvis vara om den tidigare hyran var särskilt låg. Detta kan bland annat bero på att hyresvärden har låtit bli att anpassa hyran efter den allmänna hyresutvecklingen under en längre period. Eftersom din hyra inte har höjts på mer än tio år skulle detta undantag kunna gälla dig, vilket medför att trappningsregeln inte är tillämplig på ditt fall.

En annan sak är att det, precis som du skriver i din fråga, måste gå minst två månader mellan det skriftliga meddelandet om hyreshöjningen och verkställandet av den nya hyran. Detta framgår ur 12:54a JB. Du kan därför vänta två månader efter att du har fått meddelandet innan du börjar betala den högre hyran.

Råd till dig

Det går inte att tala om exakt hur det blir i ditt fall då det beror på olika faktorer hur och om trappningsregeln blir tillämplig. I första hand kan du fråga din hyresvärd om ni själva kan komma överens om en successiv höjning av hyran. Om ni inte kan komma överens får ni enligt 12:55 JB hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Läs mer om hur du går tillväga på hyresnämndens hemsida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1283)
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?
2020-01-31 Hyresavtal?

Alla besvarade frågor (77196)