Kan hyresgäst säga upp kontrakt på en månad trots tre månaders avtalad uppsägningstid?

2019-01-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Fråga: Har en hyresgäst som hyr t.ex. en villa eller radhus av en privatperson, rätt att säga upp sitt hyreskontrakt på en månad även om kontraktet är skrivet på 3 månaders uppsägning?MVH Mikael
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig

I det fall du beskriver skulle med största sannolikhet lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) bli tillämplig. Lagen gäller när en privatperson hyr ut sin bostad för att någon ska använda den som just bostad. Den är alltså inte tillämplig om uthyrningen sker för fritidsändamål. Den är inte heller tillämplig om det rör sig om hyresrätt som hyrs ut i andra hand.

Bestämmelserna i denna lag är tvingande till fördel för hyresgästen vilket innebär att det inte går att avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som står i lagen, 2 §.

Vad säger lagen?

"Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.", 3 § 2 st. Hyresgästen har alltså alltid rätt att säga upp hyresavtalet från och med det andra månadsskiftet från uppsägningen. Om hyresgästen exempelvis säger upp kontraktet 15 februari så upphör kontraktet att gälla 31 mars.

Att tänka på

Om privatuthyrningslagen inte skulle vara tillämplig är det istället jordabalkens 12 kapitel som är det. I sådana fall kan inte hyresgästen säga upp kontraktet förrän den avtalade uppsägningstiden om 3 månader har upphört. I fallet du beskriver är dock privatuthyrningslagen med största sannolikhet tillämplig.

Svar

Förutsatt att privatuthyrningslagen är tillämplig är svaret på din fråga: ja hyresgästen kan säga upp kontraktet med 1 månads uppsägningstid (exempelvis uppsägning 27 februari, kontraktet upphör 31 mars) oberoende av vad som står i kontraktet gällande uppsägningstid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1154)
2019-05-25 Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?
2019-05-24 Min andrahandshyresgäst är skyldig mig hyra och går inte att få tag på. Vad ska jag göra?
2019-05-24 Måste vi betala hyra för bostaden om vi valt att inte flytta in?
2019-05-23 Uppsägningstid för hyra av villa enligt privatuthyrningslagen

Alla besvarade frågor (69294)