Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?

2020-07-03 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Kan jag få en husrannsakningsorder i mitt hem för något min brorsa har gjort och han är inte adresserad hos mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om polisen kan göra en husrannsakan hos dig, trots att det inte är du som är misstänkt för brott.

Det finns enligt rättegångsbalken två situationer där husrannsakan får göras hemma hos någon annan än den som är misstänkt för ett brott. Den första situationen gäller när polisen letar efter bevisning eller föremål relaterade till brott och den andra gäller när polisen letar efter den misstänkte själv.

En första förutsättning för att göra husrannsakan oavsett hos vem den sker är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Polisen kan alltså inte bara på ren rutin knacka på hos människor för att leta efter spår av brott. Det måste finnas någon konkret omständighet som talar för att det har begåtts ett brott.

En andra förutsättning är att husrannsakan görs med det bestämda syftet att leta efter föremål relaterade till brottsligheten och som kan tas i beslag, förvaras, eller förverkas eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet.

Ett sista krav när husrannsakan ska genomföras hos någon annan än den misstänkte är att något av följande föreligger

- Brottet är begånget där eller

- Den misstänkte greps där eller

- Det finns synnerliga skäl att anta att man kommer hitta föremål eller bevisning vid en husrannsakan

Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, det ska finnas flera konkreta omständigheter som mycket tydligt pekar åt att det finns något att hämta hos den man vill göra husrannsakan hos.

I ditt fall

Jag förstår dig som att din bror inte bor hos dig eller har begått något brott i din bostad. I det fallet får polisen endast gå in för en husrannsakan om det föreligger synnerliga skäl. Det är som sagt ett mycket högt ställt krav. Det framgår inte några omständigheter i din fråga som kan hjälpa mig att göra bedömningen om det föreligger synnerliga skäl, men det ska mycket till för att dessa skäl ska anses föreligga.

Om polisen skulle göra en husrannsakan i din bostad och du anser att den inte är befogad, har du möjlighet att upprätta en JO-anmälan. Justitieombudsmannen granskar att myndigheter följer de lagar och regler som styr deras arbete. Anmälan kan göras på hemsidan, https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?