Kan hotellet kräva ersättning för en säng som förstörts under oklara omständigheter?

Hej, Kan hotell kräva 16.000kr i ersättning för en säng de falskt anklagar oss för att ha kissat ner? Vi besökte i helgen ett hotell där vi övernattade 1 natt. Dagen efter när vi lämnat påstår hotellet att vi kissat ner och förstört en säng trots att ingen av oss två som låg i sängen någon gång kissat ner oss i vuxen ålder. Min kille svettas dock en hel del vissa nätter och vi misstänker att det möjligtvis kan vara detta som gjort att madrassen blivit blöt. Men kan vi verkligen bli tvingade till att betala för detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Rent juridiskt så påstår hotellet att de har drabbats av en sakskada av Er vistelse. Ersättning för dessa typer av skador regleras i majoriteten av fallen av det avtal som ni ingick med hotellet när ni bokade rummet. I sådant fall så kommer tvisten slutligen lösas genom avtalstolkning i allmän domstol, om inte annat stadgas i avtalet. Min första rekommendation är alltså att noga läsa genom avtalet. Det viktiga att notera vid en tvist i allmän domstol är att den som påstår något, t.ex. att motparten skadat dennes egendom och därigenom begått avtalsbrott, också har bevisbördan (alltså måste bevisa att så är fallet). Hotellet skulle alltså behöva bevis att ni faktiskt orsakat skadan. 

Om avtalet inte innehåller någon klausul som reglerar dessa fall så gäller istället skadeståndslag (1972:207) (SkL framöver). För att hållas ansvarig för sakskada så måste den ha orsakats uppsåtligen eller vårdslöst, 2 kap. 1 § SkL. Här gäller precis som ovan nämnts att hotellet måste bevisa att så är fallet. 

Utan någon vidare information så är det inte möjligt att ge någon djupare bedömning kring huruvida ni skulle nå någon framgång om ni bestred hotellets krav. 

Om ni har ytterligare frågor så är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline. 

Fredrik ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000