Kan grannen riva mur som är uppförd på tomtgräns?

2020-05-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har fått en ny granne. Vi kallar denne X.Det uppkom en diskussion om en befintlig betongmur som delar våra fastigheter. Vid en lantmäteriförrättning som nyligen gjordes av X pga att X köpt mer tomt mot en annan granne, visade det sig att muren står i tomtgränsen mellan vår och X:s fastighet, förutom längs en kortare sträcka på ca 2-3 m (av totalt ca 30 m). Denna del av muren står 10 cm in på X:s fastighet, dvs murens tjocklek.X har meddelat att han vill riva muren "och bygga något snyggare". Den gamla muren är 10 cm tjock, ca 1 m hög, är gjuten i btg 1950 och är i ett för åldern mkt bra skick. Vi har hittat dagböcker från byggåret, där vår fastighets förra ägare dokumenterat att han investerat i den aktuella muren.X vill förmodligen bygga en ny ännu högre mur i modernt stil, som vi inte anser passa mot vårt gamla korsvirkeshus. Givetvis bygglovspliktigt, och det kommer vi inte ge grannemedgivande till, men kan vi förhindra X från att riva vår gemensamma mur? Kan tilläggas att muren står 4 m från fasaden på vårt hus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det i ert fall är den aktuella muren uppförd precis på tomtgränsen, förutom längs en kortare sträcka. Avgörande för om grannen har rätt att riva muren utan ert medgivande är beroende av vem som är ägare till muren. Så framgår inte med säkerhet i ert fall och det finns inget helt säkert svar.

I ert fall kan det argumenteras för att då muren är uppförd dels på er tomt, dels på granntomten äger ni halva var, dvs ett samägande. Det finns de som argumenterar att så är fallet vid staket och murar som är placerade på tomtgräns. Om det rör sig om ett samägande är det samäganderättslagens regler som är aktuella. För förfogande över det samägda krävs samtliga delägares samtycke (1 § samäganderättslagen) innebärande att grannen inte kan riva muren utan samtycke från dig. Tyvärr kommer det i slutändan att handla om en bevisfråga; om grannen mot din vilja skulle riva muren kan du söka skadestånd om du anser att muren var samägd. I det skedet blir det upp till domstol att avgöra huruvida muren var samägd eller ej. Var muren inte samägd utan uteslutande grannens, har hen rätt att riva den.

För det fall att grannen river muren och vill bygga en ny mur krävs det i regel bygglov. Det finns vissa bygglovsbefriande åtgärder (t.ex. för det fall att grannen vill bygga en mur för att ordna en skyddad uteplats och avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter). I annat fall krävs i regel bygglov.

I ditt fall innebär det att du kan hindra ett nybygge av en mur av din granne. För att förhindra att grannen river den existerande muren kan det argumenteras för att muren är samägd då den är placerad på båda era tomter. Tyvärr går det inte att ge ett exakt besked för huruvida det är ett framgångsrikt argument eller ej. Däremot kan det möjligen användas som argument för att nå en överenskommelse med grannen. För det fall att ni i slutändan hamnar i domstol blir det upp till domstol att avgöra, efter vad som visats, vem som äger muren.

Om du behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet för det fall att det blir en tvist med grannen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Vi erbjuder möten per telefon, e-post och Skype. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2013)
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Alla besvarade frågor (88409)