Kan grannen hugga ner träd på vår arrendetomt?

2017-04-12 i Arrende
FRÅGA
Hej vår granne fällde 8 träd på vår arrendetomt. Han frågade inte oss. Får man göra så?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag förutsätter att grannen du nämner inte har något rättsligt förhållande till träden, mer än att de råkat befinna sig på angränsande fastighet.

Var och en som nyttjar en fastighet har en skyldighet att ta hänsyn till omgivningen. Detta innebär både en negativ och positiv skyldighet för jordägare och dess nyttjanderättshavare. Hade de aktuella träden kunnat medföra att grannen drabbats av oangelägenheter kan det ha varit så att ni, eller jordägaren, beroende på hur ert avtal ser ut, haft en skyldighet att vidta åtgärder för att träden inte skulle orsaka grannen skada, se jordabalken 3 kap. 1 §.

Hur som kan grannen inte på eget initiativ hugga ner träden när ni eller jordägaren inte gör det. Grenar eller rötter från träd som hänger över på grannens tomt får grannen själv kapa av. Skulle det vara så att en kapning kan skada träden bör grannen, med hänsyn till grannsämjan, höra av sig till er innan denne börjar kapa. Vidare får grannen klippa häckar och träd som befinner sig mellan tomtgränserna. En sådan klippning ska såklart ske på sedvanligt sätt och helst enligt er överenskommelse, se jordabalken 3 kap. 2 §.

Såsom jag nämnt i första stycket beror situationen också på hur ert avtal med jordägaren ser ut. Frågor som vem av er är det som har ansvar över de träd som huggits ner, fanns träden där när ni började arrendera marken eller har ni själva planterat träden, kan vara avgörande. Är det så att träden helt står i jordägarens ägo och ni inte har någon rätt att bestämma över dem, kan det vara så att jordägaren avtalat med grannen och gett grannen tillåtelse att hugga ner träden. Hör med jordägaren och se över villkoren i ert arrendeavtal.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (218)
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?
2021-06-29 Ändring av arrendeavgift och besittningsskydd för bostadsarrende
2021-06-27 Ofullständig fråga
2021-06-26 Kan jag som jordägare villkorsjustera och/eller säga upp ett avtal om bostadsarrende?

Alla besvarade frågor (94160)