FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/12/2015

Kan grannen förbjuda mig att ha fest?

Hej! jag och min bror ska ha fest i vår lägenhet. Skrev på fem lappar och informerade våra grannar om festen. nu säger vår granne bredvid vår lägenhet att festen ska va "nästan tyst 8" och helt tyst 10. Annars kan "någon" ringa polisen osv. Hon klagade samtidigt på att vi hade duschat sent. problemet med detta är att festen börjar sju och det är ganska svårt att hålla sig till en timmas fest. Har jag rätten till att ha fest senare? Vad är det lagen säger? Och vad kan detta ha för följder?

Lawline svarar

Du nämner inte om det är en bostadsrättslägenhet eller en hyresrättslägenhet. Det påverkar inte svaret, men vilken lagreglering som man kan stödja sig på. Jag har i mitt svar förutsatt att ni ska ha festen en fredag- eller lördagskväll. Handlar det om en vardag ställs högre krav på att sena kvällar och nätter ska vara relativt "tysta".

Är det en bostadsrätt står i 9 § i bostadsrättslagen att "när bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas." Här ser man att det är en avvägning mellan rätten att faktiskt använda sin lägenhet, men inte störa grannarna på ett sätt som de inte "skäligen bör tåla". Av formuleringen är tydligt att man som boende i en bostadsrättsförening får räkna med en viss störning från sina grannar. Att ha fest eller att grannen spelar musik är ett typiskt exempel på en sådan störning. Exakt vad som är en störning som skäligen inte bör tålas får avgöras från fall till fall, men att man har rätt att ha fest i sin lägenhet enstaka gånger är fastslaget i praxis. Vad gäller klockslag så kan bostadsrättsföreningen ha ordningsregler mm, och att en vardag ha fest till långt in på natten är kanske inte tillåtet enligt de reglerna. Att under en fredags- eller lördagskväll ha fest efter kl 22 är dock inget som generellt ses som en otillåten störning.

Är det en hyresrätt så är det Jordbalkens 12 kap som blir tillämpligt. I 12 kap 25 § står att "När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas". Det blir här samma bedömning som gåtts igenom ovan.

Så, om du och din bror inte haft upprepade fester nätterna igenom eller på annat sätt stört grannarna så finns det inga hinder mot er fest, och ni behöver inte rätta er i de tidsangivelser som grannen påstått. Att informera grannarna i förtid med lappar ger dessutom övriga hyresgäster en möjlighet att vara förberedda på att det kan bli lite högljutt.

Vad som kan hända om ni har festen fast grannen inte vill? Rent generellt ingenting. Grannen kan ringa polisen eller störningsjour om denne önskar, men så länge festen inte är stökig eller mer högljudd än en normal fest händer inget mer än att ni kan bli ombedda att sänka volymen en aning.

Om man upprepat stör sina grannar på ett vis som är mer än vad de skäligen bör tåla kan man i slutänden bli vräkt, men det är inget som sker på grund av en fest.

Så ni kan ha er fest, men kanske kan ni av god vilja, fastän ni inte måste, dämpa musiken så mycket det går efter kl 22 - 23 för att tillmötesgå grannen utan att spoliera hela festen?

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000