Kan godkännande från advokat utesluta hemfridsbrott?

FRÅGA
Polisen har tolkat brottsbalken enligt följande. Ärende hemfridsbrott. Hyresvärd går in i hyresgästens bostad med okända personer, inte bara en gång utan två gånger. Hyresgästen är inte hemma då denne skadat sig och är tillfälligt på annan ort. Hyresvärden blir efter konfrontation tillsagd skriftligt att denne inte får gå in i bostaden. Hyresvärden svarar då skriftligt "du kan inte hindra mig". Larmet går i bostaden, polis kommer till platsen. Hyresvärden lovar att inte gå in igen, men bara en liten stund senare så är hyresvärden återigen inne i bostaden med nya okända personer. Larmet går och polis kommer återigen till platsen, anmälan kompleteras. Polisen lägger ner ärendet trots att samtliga människor som uppehåller sig i lägenheten förekommer på övervakningskameran och skriftliga konfrontationen finns mellan hyresgäst och hyresvärd. Andra gången ärendet öppnas förhör polisen målsägande samt tar del av all information kring hyresvärden. Förhör görs med hyresvärden och hans advokat. Polisen anser efter detta återigen att ärendet skall läggas ner, då hyresvärden kollat med sin advokat innan vilket gör att de därmed inte är uppsåtligt. Hur är detta möjligt? Hyresgästföreningen ser oroat på händelsen och rekomenderar JOanmälan. Men vad är det som gäller egentligen? Betyder det här att om man bara kan få ett godkännande från en advokat så är det fritt fram att gå in i en hyresgästs bostad, även om denne har meddelat att hyresvärden inte får gå in i bostaden? Mvh Hyresgäst
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt följande svar utgå från att hyresvärden inte haft rätt att tillträda lägenheten utifrån de regler som finns i 12 kap. 26 § jordabalken, dvs att hyresvärden i det här fallet inte har gått in för att utföra nödvändig skötsel eller reparationer av lägenheten som inte kan skjutas upp.

Utesluter godkännande från advokat uppsåt?
Uppsåt har man i förhållande till de förutsättningar som finns i lagparagrafen. När det kommer till hemfridsbrott ska uppsåtet alltså gälla att olovligen ta sig in i annans bostad (4 kap. 6 § brottsbalken). Huruvida intrånget är olovligt avgörs inte av en advokat, utan av den som äger bostaden. Det faktum att hyresvärden första gången inte hade hämtat samtycke från hyresgästen för att gå in i lägenheten är tillräckligt för att man ska fastslå att hyresvärden haft uppsåt till att olovligen beträda hens bostad.

Att förundersökning lagts ner på den grunden att hyresvärden inte haft uppsåt är alltså direkt felaktigt. Det finns dock en annan möjlighet för hyresvärden att undkomma ansvar.

Kan godkännande från advokat innebära straffrättsvillfarelse?
Att befinna sig i "straffrättsvillfarelse" innebär att man varit omedveten eller haft en felaktig uppfattning om vad lagen säger. Straffrättsvillfarelse är något som ursäktar gärningsmannen, dvs en brottslig handling har fortfarande begåtts men personen som begått den är ursäktad och går därmed fri från ansvar. Det ställs dock höga krav på när en person kan bli ursäktad pga straffrättsvillfarelse och det är endast ett fåtal specifika situationer där det kan godtas.

I det här fallet kan det röra sig om straffrättsvillfarelse pga uppgifter från en "privat sakkunnig", alltså en advokat. Kraven för att det ska kunna godtas är i sådana situationer högre än om det rörde sig om besked från en myndighet till exempel. Förutsättningarna för att ansvarsfrihet ska bli aktuellt på den grunden är följande:

1. Det rör sig om ett lindrigt brott,
2. Det finns ingen naturlig myndighet att vända sig till,
3. Rådgivaren har goda kunskaper och är seriös, och
4. Rådet som hen gett uppfattas som rimligt och noga övervägt.

I det här fallet kan straffrättsvillfarelse endast bli aktuellt de gångerna innan polisen kommit till platsen för första gången. När polisen väl befunnit sig på plats och bett hyresvärden att gå ut ur lägenheten måste hen ha insett att hen begått en otillåten handling. Att hävda straffrättsvillfarelse efter det är därför uteslutet.

Men även angående de föregående incidenterna bedömer jag att straffrättsvillfarelse inte borde godtas. När det kommer till hyresfrågor finns det nämligen en naturlig myndighet att vända sig till; hyresnämnden. Därmed hade hyresvärden kunnat vända sig till dem för att bli upplyst om när det är okej att gå in i en hyresgästs bostad, istället för att kontakta en advokat. Punkt 2 i listan ovan är alltså inte uppfyllt, och straffrättsvillfarelse kan därför inte hävdas.

Sammanfattning
Hyresvärden har haft uppsåt, därmed är det inte på sådan grund som förundersökningen kan läggas ner. Förundersökning kan dock läggas ner pga man fastslår att personen befunnit sig i straffrättsvillfarelse, men eftersom det i det här fallet finns det en naturlig myndighet att vända sig till, samt att polis tillkallats till plats men att detta inte stoppat hyresvärden, är det enligt min bedömning uteslutet att straffrättsvillfarelse kan bli aktuellt.

Det är alltså möjligt att besked från en advokat kan resultera i att man går fri från ansvar, men det är endast i undantagsfall och denna situationen är inte en av dem.

Vänligen

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)