Kan gåvogivaren disponera över gåvoegendomen?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA
Hej.Vid gåva , som ska vara enskild egendom, och sätts in på gåvotagarens bankkonto, kan jag som gåvogivare även ha dispositionsrättenför detta konto då.?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida man kan fortsätta disponera över en egendom som har getts bort som gåva. Detta är en fråga som regleras främst av lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

Vad krävs för en giltig gåvotransaktion?

Huvudregeln i svensk rätt är att löftet om gåva inte är bindande för gåvogivaren om inte det givits i särskild form (1 § första stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). När gåvan fullbordas blir man bunden. När det gäller gåva av pengar och lösöre fullbordas gåvan genom tradition. Objektet för gåvan måste komma i personens besittning besittning (2 § första stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).Detta traditionskrav är svårt att uppfylla eftersom det räcker inte bara med ett överlämnande av egendomen i fråga utan det krävs att givaren inte fortsättningsvis disponerar över gåvoegendomen. Om tillräckligt tradition inte sker, så anses gåvan inte fullbordad. Om gåvan inte anses fullbordat, har gåvotagaren inget skydd mot gåvogivarens borgenärer (1 § andra stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att lagstiftaren har ställt upp vissa krav för att en giltig gåvotransanktion ska ske för att undvika några slag av missbruk. Syftet med dessa regler är att r ge garantier för att egendom som sänks till en person verkligen kommer till den och att hindra att gåvogivaren använder gåvotagaren som bulvan i eget intresse. De pengar du sänkt som gåva till gåvotagaren är inte fullbordat, om du fortsättningsvis disponerar över bankkontot vilket leder till att de kan utmätas vid en eventuell konkurs eller utmätning för dina skulder.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86551)