Kan gåva mellan makar bli enskild egendom?

Jag har genom gåvobrev fått min makes del av den bostadsrätt vi bor i. I gåvobrevet så står det att gåvan ska vara min enskilda egendom vilket är precis som vi ville. Men nu när jag letar info om andra juridiska frågor så hittade jag en artikel om att gåva mellan äkta makar inte kan bli enskild egendom??? Vi har haft juridisk hjälp med att skriva detta gåvobrev ! Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom regleras i sjunde kapitlet 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Här står det i andra punkten att enskild egendom är egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Denna punkt gäller alltså inte gåvor makarna emellan. Reglerna gällande makar är annorlunda och egendom kan inte göras enskild bara genom att skriva det i gåvobrevet. Det krävs att man upprättar ett äktenskapsförord där man skriver att egendomen ska vara makes enskilda egendom utöver att ha skrivit in det i gåvobrevet. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att äktenskapsförordet även ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket och det blir gällande från och med den dag som det getts in till Skatteverket (sjunde kapitlet, 3 § ÄktB).

Sammanfattning

För att svara på din fråga så kan gåvor mellan makar bli enskild egendom, men det räcker inte att bara skriva in det i gåvobrevet. Ni måste även upprätta ett äktenskapsförord för att få egendomen som enskild.

Ifall ni behöver ytterligare hjälp kan ni boka en tid hos en jurist specialiserad på området:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning