Kan gåva mellan makar bli enskild egendom?

FRÅGA
Jag har genom gåvobrev fått min makes del av den bostadsrätt vi bor i. I gåvobrevet så står det att gåvan ska vara min enskilda egendom vilket är precis som vi ville. Men nu när jag letar info om andra juridiska frågor så hittade jag en artikel om att gåva mellan äkta makar inte kan bli enskild egendom??? Vi har haft juridisk hjälp med att skriva detta gåvobrev ! Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom regleras i sjunde kapitlet 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Här står det i andra punkten att enskild egendom är egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Denna punkt gäller alltså inte gåvor makarna emellan. Reglerna gällande makar är annorlunda och egendom kan inte göras enskild bara genom att skriva det i gåvobrevet. Det krävs att man upprättar ett äktenskapsförord där man skriver att egendomen ska vara makes enskilda egendom utöver att ha skrivit in det i gåvobrevet. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att äktenskapsförordet även ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket och det blir gällande från och med den dag som det getts in till Skatteverket (sjunde kapitlet, 3 § ÄktB).

Sammanfattning

För att svara på din fråga så kan gåvor mellan makar bli enskild egendom, men det räcker inte att bara skriva in det i gåvobrevet. Ni måste även upprätta ett äktenskapsförord för att få egendomen som enskild.

Ifall ni behöver ytterligare hjälp kan ni boka en tid hos en jurist specialiserad på området:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82649)