Kan gåva återkallas?

2019-09-30 i Gåva
FRÅGA
Vill fråga följande : jag gav bort en gammal förmodligen värdefull gåva till en vän. Nu har jag fått veta att personen i fråga har låtit andra använda den helt vårdslöst och troligtvis också gett bort den till denne. Har jag rätt att kräva den tillbaka? Och har personen som fick den gjort något juridiskt fel i sitt förfarande som i så fall kan anmälas?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

En gåva är oåterkallelig och kan inte tas tillbaka efter att den fullbordats, gåvolagen 1 §. Eftersom det verkar som att du redan har gett bort gåvan, och den således är i mottagarens besittning, finns det alltså ingen rätt att ta denna åter.

Om personen har gjort något fel i sitt förfarande beror på vad som avtalats vid överlåtelsen av egendomen. Har ni avtalat om vissa förutsättningar/villkor för gåvans genomförande (exempelvis att gåvan inte får överlåtas utan din tillåtelse) och dessa förutsättningar inte är uppfyllda, har personen gjort fel och gåvan kan i ett sådant fall betraktas som ogiltig. Då det inte framgår om ni haft några villkor för gåvan kan jag inte med säkerhet svara på hur det blir i just ditt fall, men om det finns villkor för gåvan och dessa inte är uppfyllda har mottagaren gjort fel, vilket kan innebära att gåvan är ogiltig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå58 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:17
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (573)
2019-10-20 Är en gåva bindande?
2019-10-19 Är det möjligt att kräva betalning för en gåva i efterhand?
2019-10-14 Ge bort fastighet som gåva utan att det räknas som förskott på arv
2019-10-08 Gåva som enskild egendom

Alla besvarade frågor (73826)