FrågaAVTALSRÄTTGåva30/09/2019

Kan gåva återkallas?

Vill fråga följande : jag gav bort en gammal förmodligen värdefull gåva till en vän. Nu har jag fått veta att personen i fråga har låtit andra använda den helt vårdslöst och troligtvis också gett bort den till denne. Har jag rätt att kräva den tillbaka? Och har personen som fick den gjort något juridiskt fel i sitt förfarande som i så fall kan anmälas?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

En gåva är oåterkallelig och kan inte tas tillbaka efter att den fullbordats, gåvolagen 1 §. Eftersom det verkar som att du redan har gett bort gåvan, och den således är i mottagarens besittning, finns det alltså ingen rätt att ta denna åter.

Om personen har gjort något fel i sitt förfarande beror på vad som avtalats vid överlåtelsen av egendomen. Har ni avtalat om vissa förutsättningar/villkor för gåvans genomförande (exempelvis att gåvan inte får överlåtas utan din tillåtelse) och dessa förutsättningar inte är uppfyllda, har personen gjort fel och gåvan kan i ett sådant fall betraktas som ogiltig. Då det inte framgår om ni haft några villkor för gåvan kan jag inte med säkerhet svara på hur det blir i just ditt fall, men om det finns villkor för gåvan och dessa inte är uppfyllda har mottagaren gjort fel, vilket kan innebära att gåvan är ogiltig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning