Kan garderober utgöra byggnadstillbehör?

2015-11-01 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Har en fråga angående några lösa garderober som fanns under husvisningen som även kunde avskilja 2rum (vägg borttagen). Vi skrev kontrakt och sen fick jag en fråga på sms om jag vill köpa samtliga garderober i huset eller om dem ska sälja bort allt. Vi trodde såklart att garderoberna följer med huset under byggnadstillbehör. Sen har dem velat fram och tillbaka och vill nu ha med minst 2 stora garderober.Vi har inflyttning om en månad så hade velat få klara besked på om man får sälja bort garderober utan att meddela oss redan på visningen vad som skall behållas. För det måste väl ändå räknas som stadigvarande bruk?Vi köpte huset privat så har ingen mäklare som kan hjälpa till.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till vad som ingår i ett husköp utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning. För att ett föremål ska vara bestående genom ett fastighetsförvärv krävs att det utgör endera ett fastighets- eller byggnadstillbehör, jfr JB 2:1-2.

Som du mycket riktigt definierat är frågan här huruvida garderober utgör byggnadstillbehör eller inte. För att en inredningsdetalj ska anses som fast, och därmed ett byggnadstillbehör, kräver lagen att ”det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden”. Vad som sedan anses vara för stadigvarande bruk är inte vidare definierat i lagrummet annat än genom en uppräkningskatalog som inte ger allt för mycket vägledning.

Svaret på frågan vad som således utgör ”stadigvarande bruk” får sökas något djupare i rättskällorna. Att ett föremål tillförts en fastighet för stadigvarande bruk ska först ske genom en objektiv bedömning. Det är således inte uppfattningen hos den som försett byggnaden med föremålet som först och främst ska råda.

En första gränsdragning som bör göras är om garderoberna varit löst stående eller fast inmonterade. I juridisk doktrin diskuteras att det inte får avse ett genomgripande ombyggnadsarbete att avskilja ett tillbehör för att det ska utgöra lös egendom och således inte byggnadstillbehör. En annan gränsdragning är att föremålet ska kunna anses ha en generell nytta, alla som brukar fastigheten ska kunna tänkas ha nytta utav föremålet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de eventuella garderober som är fast inmonterade bör utgöra byggnadstillbehör. Åtminstone om inget annat påtalats iaf senast vid visningen och att de inte kunnat avskiljas utan genomgripande ombyggnadsarbete. Garderober som inte är fast inmonterade bör härvid utgöra dubbletter och således utgöra lös egendom istället, dvs. inte byggnadstillbehör.

Med vänlig hälsning

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (511)
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?
2020-10-16 Fastighetsförvärv genom fastighetsreglering
2020-10-13 Kan jag tvinga fram försäljning av fastighet jag äger tillsammans med annan?

Alla besvarade frågor (85393)