Kan försäkringskassan rikta återkrav mot ett dödsbo och vad kan dödsboet isåfall göra?

Min man gick bort 20160624. Nu kräver försäkringskassan tillbaka pengar för mars-juni 2016. Bouppteckningen är klar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall försäkringskassan kan kräva tillbaka dessa pengar och isåfall om du har någon möjlighet att göra något åt försäkringskassans återkrav.

Kan försäkringskassan kräva tillbaka pengarna?

Förutsättningarna för att försäkringskassan ska kunna besluta om återkrav finns i Socialförsäkringsbalkens 108:e kapitel. Det framgår inte av din fråga vad det rör sig om för ersättning vilket har viss betydelse för försäkringskassans möjligheter till återkrav. Men det rör sig i stora drag om att en person har fått en ersättning felaktigt utbetald antingen genom att lämna oriktiga uppgifter eller att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet. Det kan också handla om att försäkringskassan betalat ut pengarna på grund av ett misstag från deras sida och den försäkrade då borde ha insett att ersättning inte skulle utgå. SFB 108 kap. 2 §.

När en person avlider så övergår ansvaret för personens tillgångar och skulder till dödsboet. Detta inkluderar skulder till försäkringskassan och kassan har därför möjlighet att ställa sitt krav mot dödsboet.

Att bouppteckningen är färdig och att försäkringskassans krav därför inte togs med på grund av att dödsbodelägarna inte kände till detta spelar ingen roll för frågan om återkrav. Försäkringskassan kan besluta om återkrav ändå.

Vad kan du göra åt detta?

Det är du och eventuella andra dödsbodelägare som företräder dödsboet tillsammans. Du har alltså möjlighet att motsätta dig försäkringskassans beslut i egenskap av företrädare för dödsboet om eventuella övriga dödsbodelägare går med på detta.

Försäkringskassans beslut om återkrav är överklagbart. Det kräver dock att du först begär en omprövning av återkravsbeslutet hos försäkringskassan. SFB 113 kap. 10 §. Om du sedan inte är nöjd med omprövningsbeslutet så kan detta sedan överklagas till förvaltningsrätten. Dödsboet kan alltså begära omprövning och i förlängningen också överklaga beslutet och i denna process anföra olika argument till varför återkrav inte ska ske.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo