Kan försäkringsbolaget skylla på autism när min son har depression?

2020-06-22 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. En son nu 24 år som vi tecknat barnförsäkring på som nyfödd. Han fick depression i 18 års ålder med sjukskrivning och aktivitetsersättningen från Fk. Efter 3 månader fick han varje månad från barnförsäkringen periodisk sjukersättning prisbasbeloppet. Som 23 åring fick han diagnos autism. Vilket innebär indragen ersättning från försäkringen, där de skyller depression på autismen. Sonen har inte tidigare varit deprimerad dessutom sätter de bak startdatum på depressionen till 4 års åldern då han fick diagnos språkstörning. Vi har överklagat. Finns det möjlighet att vinna mot bolaget ? Kan de verkligen skylla allt på autism framöver ?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Orsaksbedömningen
När det gäller försäkringar så är orsaksbedömningar väldigt viktiga. Om autism inte grundar ersättning så är tydligt att försäkringsbolaget vill skyllda på autismen och åberopa att det är autismen som har orsakat depressionen - följaktligen behöver inte försäkringen ge ut ersättning. Tyvärr är det på detta vis försäkringsbolag och försäkringskassan gör. Orsaksbedömningen är dock väldigt teknisk och måste göras av en eller flera läkare. Oftast har försäkringar egna "oberoende" läkare som gör orsakssambandet, det är dock utan tvekan så att läkarna är partiska. Under en snabb internetsökning så kan jag dock se att det finns ett orsakssamband mellan autism och depression - detta betyder nödvändigtvis inte att det är så i detta fall. Om de har grundat sitt påstående på deras egna "oberoende" läkares utlåtande så kan det finnas skäl att ifrågasätta deras beslut.

Rekommendationer och råd
Av naturliga skäl kan jag inte göra denna orsaksbedömning eftersom det krävs expertis inom depression och autism. Men som sagt, så kan det finnas skäl att tvivla på deras bedömning. Jag rekommenderar att du ber en läkare (som du har valt själv) att göra en egen orsaksbedömning. Om läkaren kommer fram till en annan bedömning finns det skäl att ta det till domstol. Det finns rättsfall där privatpersoner har använt sina egna läkare (som har en annan åsikt) gentemot försäkringskassan och andra försäkringsbolag och har vunnit. Om andra läkare kommer fram till samma sak som försäkringsbolagets läkare så är det tyvärr osannolikt att ni kan vinna ärendet.

Har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (387)
2021-01-13 Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?
2021-01-04 Vad kan jag göra när jag anser att en myndighet skrivit olämpligt i en allmän handling?
2020-12-31 Vad händer efter fängelset?
2020-12-31 Kontakt med person i häkte

Alla besvarade frågor (88108)