FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt18/06/2022

Kan försäkringsbolag neka uppsägning av försäkring i förtid?

Hej Jag har en veteran bil som jag sålt till Danmark i maj iår, när den såldes var den avställd och hade så kallad avställnings försäkring. Försäkringen är ju ettårig och går ut 6 maj 2023. När jag ville säga upp försäkringen i förtid för att bilen befann sig i Danmark och att "behovet av försäkring bortfallit" som det står i Försäkrings avtalslagen (2005:104) andra avdelningen 3kap. 3paragrafen "uppsägning av försäkring i förtid. Jag kunde även lämna namn och adress till den som idag har bilen i Danmark. Mitt försäkringsbolag svarade att när de "får uppgift från Transportstyrelsen så sägs försäkringen upp automatiskt". kort och koncist. Vad jag kan se så det står väl ingenting i lagen om att Transportstyrelsen skall vara inblandad vid uppsägning av bilförsäkring. Försäkringsavtalet är ju mellan mig och försäkringbolaget. Det verkar vara ett eget påhitt från bolaget sida. Min fråga är då kan försäkringsbolaget strunta i vad försäkrings avtalslagen med hänvisning till deras samarbete med Transportstyrelsen? 

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så har du en försäkring hos ett försäkringsbolag. Försäkringsavtalet är på bestämd tid och löper till 6 maj 2023. Du vill redan nu säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget har meddelat dig att när de får vissa uppgifter från Transportstyrelsen så kommer försäkringen att sägas upp automatiskt. Det du undrar är om du har rätt att säga upp försäkringen i förtid utan att försäkringsbolaget inväntar uppgifterna från Transportstyrelsen. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

Försäkringsavtalslagen är tvingande till försäkringstagarens fördel

Precis som du säger så finns regler angående försäkringar i försäkringsavtalslagen (2005:104). Försäkringsavtalslagen är en lag som är tvingande till försäkringstagarens fördel. Det innebär med andra ord att försäkringsvillkor som avviker från lagens bestämmelser inte får vara till nackdel för dig (med vissa i det här fallet irrelevanta undantag). Försäkringsvillkor som strider mot detta är utan verkan (1 kap. 6 § FAL). 

Ditt försäkringsbolag kan sakna rätt att neka din uppsägning

Som försäkringstagare har du rätt att säga upp försäkringen i förtid om försäkringsbehovet har bortfallit (3 kap. 6 § 1 st. 2 p. FAL). Att du har sålt bilen är en sådan omständighet som innebär att ditt försäkringsbehov har bortfallit. Utöver att försäkringsbehovet ska ha bortfallit behöver du även kontakta försäkringsbolaget och säga upp försäkringen. Uppsägningen kan du göra både muntligen och skriftligen (prop. 2003/04:150 s. 399 – 400). 

Utifrån din fråga verkar du ha kontaktat försäkringsbolaget för att säga upp försäkringen men blivit nekad. Att försäkringsbolaget vill invänta uppgifter från Transportstyrelsen kan bero på att de verkligen vill vara säkra på att ditt försäkringsbehov verkligen har bortfallit. Gällande vad som krävs för att bevisa att försäkringsbehovet har bortfallit saknas rättsfall och uttalanden i förarbeten. Användningen av reglerna om att säga upp försäkringen i förtid ska ske med återhållsamhet (Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, Del 2, 2019). Att invänta Transportstyrelsens uppgifter skulle därmed kunna anses vara motiverat. I min mening borde ändå du ha rätt att säga upp försäkringen i förtid om du har något som kan bevisa att försäkringsbehovet har bortfallit. Namn och adress på köparen av bilen fungerar förmodligen inte som ett sådant bevis. Ett skriftligt köpeavtal mellan dig och köparen av bilen skulle däremot fungera som ett sådant bevis. Om du har ett sådant avtal så har i min mening inte försäkringsbolaget någon rätt att neka dig din uppsägning oavsett vad som står i försäkringsavtalet.

Sammanfattning och råd

Avvikelser från reglerna i försäkringsavtalslagen får inte ske till försäkringstagarens nackdel. Utifrån omständigheterna du har angivit så har du rätt att säga upp din försäkring i förtid. Eftersom rättsläget verkar lite oklart gällande vad du behöver för bevisning för att visa att ditt försäkringsbehov har bortfallit så rekommenderar jag dig att återigen kontakta ditt försäkringsbolag och fråga hur de ställer sig till frågan. Det kan vara värt att uppmärksamma att försäkringsbolagets system inte behöver innebära någon nackdel för dig om man utgår från att du vill betala så lite försäkringspremie som möjligt. Försäkringsbolagets system kan till exempel innebära att försäkringen anses ha upphört från det datum som du anmälde ägarbytet till Transportstyrelsen. Därför är ett lämpligt första steg att återigen vara i kontakt med ditt försäkringsbolag. 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000