Kan förlikningsavtal ingås muntligen?

2020-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej, Jag har ingått ett avtal om förlikning med en motpart. Dock bara muntligt än så länge. Motparten har skrivit på. Nu har jag ändrat mig och vill inte gå med på en förlikning. Jag har efter noggranna betänkligheter insett att jag är lurad. Så frågan är - kan jag häva förlikningen i och med att jag inte skriver på? Om vi hamnar i en rättegång - kommer detta att vara till min nackdel?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har ett bindande förlikningsavtal ingåtts?

I en tvist där parterna väljer att förlikas utanför domstol finns det egentligen inga formella regler. Följaktligen innebär detta att vanliga avtalsrättsliga regler gäller. Avtal, och således även förlikningsavtal av detta slag, har inga formkrav. Därmed är ett muntligt förlikningsavtal bindande enligt principen om pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas.

Vad händer om tvisten tas till domstol?

Om din motpart stämmer dig till följd av ett potentiell avtalsbrott har denne bevisbördan för att ett avtalsbrott har skett. Det innebär att din motpart har att bevisa att ni ingått ett förlikningsavtal. Om motparten i domstol yrkar att ert avtal ska fullföljas och denne kan bevisa att ett avtal har ingåtts kommer du behöva fullfölja förlikningsavtalet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (209)
2020-10-24 är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

Alla besvarade frågor (85373)