Kan företaget flytta alla anställda till annat företag i koncernen utan att flytta över tidigare kollektivavtal?

Jag är anställd i ett företag med kollektivavtal. Nu vill företaget flytta alla anställda till ett annat företag i koncernen som inte har kollektivavtal. Det finns ingen intention att flytta över kollektivavtalet. Kan/får de göra så? Det påverkar en rad villkor, exempelvis gällande pensioner och föräldraledighet. Hur agerar vi som anställda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar frågor kring företagsövergång och kollektivavtal. Jag kommer därför utgå från dessa lagar när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat för vad som gäller men det kommer också finnas en sammanfattning och rekommendation i slutet av min text.

Jag kommer också utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS och MBL, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § LAS och 1 § MBL).

Notera även att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS och 4 § MBL).

För verksamhetsövergångar gäller att anställningsvillkoren automatiskt övergår

Under förutsättning att företagets flytt av anställda uppfyller villkoren för att utgöra en verksamhetsövergång enligt LAS, gäller att anställningsvillkoren för de anställda övergår automatiskt till det nya företaget. Även andra ekonomiska förpliktelser så som semesterersättning och intjänad lön innan övergången, är både den tidigare och nya arbetsgivaren skyldiga att ansvara för (6b § LAS).

LAS definierar en verksamhetövergång som "övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan…". Utifrån omständigheterna i din fråga kan jag tyvärr inte bedöma om det är en verksamhetsövergång som kommer ske i ditt fall. Denna helhetsbedömning är dessutom inte helt enkel att göra men det kan förenklat beskrivas som att det måste vara en bestående organiserad ekonomisk enhet som övergår (se 6b § LAS och Spijkers Case 24/85).

Det tidigare kollektivavtalet gäller vid verksamhetsövergångar när den nya arbetsgivaren inte har något kollektivavtal

Angående vad som gäller kollektivavtalet vid verksamhetsövergång, så ska det kollektivavtal som gällde hos den tidigare arbetsgivaren även gälla hos den nya. Detta gäller dock inte om den nya arbetsgivaren redan är bundet av annat kollektivavtal som kan tillämpas på arbetstagarna som flyttas över (28 § första stycket MBL).

Om den nya arbetsgivaren skulle vara bundet av ett annat kollektivavtal är denne dock ändå skyldig att tillämpa den tidigare arbetsgivarens kollektivavtal angående anställningsvillkoren för de anställda som flyttas, upp till ett år alternativt då kollektivavtalet löpt ut eller nytt kollektivavtal har börjat gälla. För att förtydliga gäller alltså detta enbart de individuella anställningsvillkoren och inte kollektivavtalet i sin helhet (28 § tredje stycket MBL).

Sammanfattning

Under förutsättning att företagets flytt utgör en verksamhetsövergång enligt LAS och att det nya företaget inte har något tidigare kollektivavtal, gäller att kollektivavtalet hos den tidigare arbetsgivaren även ska gälla hos den nya arbetsgivaren.

Min rekommendation

Först och främst rekommenderar jag dig att ta reda på om flytten utgör en verksamhetsövergång eller inte. Eftersom detta påverkar om rättigheterna enligt 6b § LAS gäller eller inte. Om du är fackligt medlem rekommenderar jag dig att ta ärendet vidare med dem, alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.

Framkommer det att flytten utgör en verksamhetsövergång och den nya arbetsgivaren ändå inte vill tillämpa det tidigare kollektivavtalet, så kan arbetsgivaren göra sig skyldig till brott enligt MBL och därmed bli skadeståndsskyldig.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig till slut!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”