Kan företag friskriva sig från ansvar vid försenad leverans?

Hej.

Jag beställde ett spabad med leveranstid 5-10 arbetsdagar. Det har nu gått 21 arbetsdagar. Enligt en anställd har varan funnits på lagret hela tiden och borde ha levererats ut inom 5-10 dagar. Kan företaget friskriva sig från allt ansvar gällande en sådan försening? De hävdar att de gör det för att det står på deras hemsida.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du köpt spabadet i butik i egenskap av konsument. Därför blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Konsumenttjänstlagen är tvingande till din fördel

KKL är tvingande till konsumentens fördel (3 § KKL). Detta betyder att säljaren inte får ställa upp avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än de som anges i lagen.

Säljarens dröjsmål med avlämnandet

Säljaren är i dröjsmål med avlämnandet om varan avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Eftersom ni avtalat om en leveranstid på 5-10 arbetsdagar och du, nu 21 arbetsdagar senare fortfarande inte fått spabadet levererat är säljaren i dröjsmål med avlämnandet.

Om säljaren är i dröjsmål med avlämnandet kan köparen göra vissa påföljder gällande. Köparen kan antingen hålla inne betalningen till dess att leverans sker eller häva köpet. Utöver detta har köparen även rätt att kräva skadestånd (10 § KKL).

Förutsättningar för skadestånd

För att köparen ska ha rätt att kräva skadestånd på grund av säljarens dröjsmål med avlämnandet krävs det att köparen lidit en faktisk skada. Köparen ska alltså ha ådragit sig kostnader till följd av säljarens dröjsmål. Enbart försening räcker tyvärr inte för att ni ska ha rätt till skadestånd (32 § KKL).

Friskrivningen kan inte göras gällande

Företaget säger att de friskriver sig från allt ansvar vid försenad leverans. Denna innebär en inskränkning av konsumentens lagstadgade rätt till skadestånd vid säljarens dröjsmål. Eftersom ni inte får avtala om villkor som är till nackdel för dig i jämförelse med de som stadgas i KKL innebär detta att friskrivningen inte är gällande (3 § KKL).

Slutsats

Svaret på din fråga blir därför nej, de kan inte friskriva sig från ansvar vid försenad leverans eftersom det innebär en inskränkning av konsumentens rättigheter enligt KKL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo