Kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga om deras barn vållar en skada?

Min lillebror som är 13 år har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan min granne rikta skadeståndsanspråk mot? Är det mina föräldrar som blir ansvariga eftersom min lillebror är under 18?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om utomkontraktuellt skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller en sakskada ersätta skadan. I det här fallet har din lillebror (troligen genom oaktsamhet) orsakat skadan på fönstret. Med andra ord har han vållat en sakskada.

Även den som är under 18 år kan bli personligt skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen ska ett barn bara ersätta skador som han eller hon har vållat i den mån det är skäligt. Vid bedömningen av om det är skäligt att barnet ska betala skadestånd ska hänsyn tas till "barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt." Om en ansvarsförsäkring gäller för barnet brukar det anses vara skäligt att utdöma skadestånd om beloppet täcks av försäkringen. Om ingen ansvarsförsäkring föreligger kan skadeståndet sättas ner (jämkas). Hur stor jämkning som i så fall kan ske är svårt att svara på. Ju yngre barnet är desto större är sannolikheten att en domstol skulle jämka skadeståndet (detta gäller i vart fall om barnet är yngre än 15 år). Att en skada har vållats av misstag under lek kan vara en förmildrande omständighet.

Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken.

Föräldrar kan i vissa andra fall bli skadeståndsskyldiga för vad deras barn gör, men bara om barnet har vållat skadan genom brott. Detta framgår av 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Även barn kan begå brott (de kan dock inte straffas för sina gärningar). I det här fallet har troligtvis inget brott begåtts. Det brott som kan bli aktuellt är skadegörelse, som du hittar i 12 kap. 1 § brottsbalken. Eftersom det verkar som att din lillebror inte hade sönder rutan med flit saknas uppsåt till brottet. Dina föräldrar kommer därför inte att bli skadeståndsskyldiga (att uppsåt krävs för skadegörelse framgår av bestämmelsen 1 kap. 2 § brottsbalken).

Svaret på din fråga är alltså att det är din lillebror som är personligt skadeståndsskyldig gentemot grannen om man inte kan anse att dina föräldrar har brustit i sin tillsynsplikt över honom enligt föräldrabalken. Om de inte har brustit i sin tillsynsplikt kan inte grannen rikta ett skadeståndsanspråk mot dem. Det finns dock ingenting som hindrar att dina föräldrar betalar grannen för den krossade rutan om de själva vill göra det.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).

Med vänlig hälsning

Benjamin BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”