Kan förälder ta tillbaka gåva?

2015-09-27 i Gåva
FRÅGA
Hej,Om man har fått en gåva i form av pengar av sin pappa. Ett förtida arv som man uttryckte muntligen. Dock skrevs inga papper på detta utan pengar fördes över från ett konto till ett annat. Kan pappan kräva tillbaka pengarna två år senare? Har han rätt till det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Svaret är nej. En gåva kan inte tas tillbaka om det inte har funnits något särskilt villkor om det vid gåvan. Har man bara gett över en summa pengar utan att säga någonting om villkor, finns det ingen möjlighet att ta tillbaka gåvan.

Det är dock så att gåvan, som det i detta fall faktiskt till och med har sagts, kommer att räknas som förskott på arv. Det är faktiskt så att gåvan, även om det inte hade sagts, skulle ha betraktats som förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att gåvan räknas av från gåvotagarens arvslott när arv blir aktuellt. I praktiken innebär detta att man beräknar vad var och en av barnen (om det finns flera) skall ärva som om gåvan aldrig hade givits; man plus:ar alltså på gåvans värde på vad som finns kvar då arvlåtaren avlider. Sedan räknar man ut vad var och en skall få (t.ex. 1/3 om det finns tre barn och inget testamente finns). Den som har fått gåvan får sedan sin arvslott minskad med gåvans värde.

Kort sagt går det alltså inte att ta tillbaka gåvan, men den kommer att dras av från vad gåvotagaren skall ärva.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86592)