FrågaAVTALSRÄTTGåva30/09/2021

Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Hej! Har en gammal far som vill skriva över sin sommar stuga på oss barn. Vi är tre syskon, varav en är gravt utvecklingsstörd och bor på ett gruppboende. Kan man utesluta henne? Eller har hon nån slags rätt till förtids arv eller annat dylikt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Min tolkning av din fråga
Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det är möjligt för din far att skriva över sommarstugan på två av tre barn.

Kort svar
Ja, det är möjligt att "utesluta" henne. Man får fritt förfoga över sin egendom och därmed också ge gåvor till den man önskar. En gåva från er far måste inte lämnas till alla barn. Det är okej att någon blir utan. Se emellertid vad som följer nedan.

Gåva antas utgöra förskott på arv
Viktigt att notera är emellertid att huvudregeln är att gåva som ges till barn utgör förskott på arv, vilket i praktiken innebär att värdet av gåvan kommer att räknas av från barnens arvslott vid en arvsfördelning. För att det inte ska utgöra förskott på arv måste detta framgå, till exempel genom ett gåvobrev vari nämns att det inte ska utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Gåva som kan likställas med testamente kan ingå i kvarlåtenskapen
Du nämner även att din far är gammal. Detta kan innebära att det så kallade förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt. Som barn har man alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det förstärkta laglottsskyddet finns för att se till att barn inte går miste om sin rätt till laglott. Det kommer i fråga när en gåva blivit skänkt under omständigheter eller villkor som innebär att gåvans syfte kan likställas med ett testamente. En gåva kan likställas med ett testamente dels när gåvogivaren inväntat sin död inom relativt kort tid därefter, dels när gåvogivaren kunnat nyttja egendomen fram till sin bortgång. Har gåvogivaren kunnat nyttja egendomen har emellertid hur lång tid innan bortgången som gåvan skett mindre betydelse. Att gåvan kan likställas med testamente innebär att egendomen ska ingå i kvarlåtenskapen (det vill säga er fars egendom som är föremål för arv) och därmed något som även ert syskon har rätt till (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning