Kan förälder avsäga sitt barns arvsrätt?

2016-03-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Min sambo blev pappa ofrivilligt. Kan han skriva av barnet från arv på något sätt? Eller måste barnet eller barnets mamma skriva av barnet från arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att barnet till din sambo är att se som bröstarvinge (till sambon) och har arvsrätt till din sambos kvarlåtenskap vid hans död, se här ärvdabalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §.

På din fråga om din sambo kan avsäga barnets arvsrätt kan jag hänvisa dig till ärvdabalken 17 kap. 2 §, som där anger att det är "arvingen", arvtagaren som är den som kan avsäga sig sin arvsrätt. Din sambo kan alltså inte avsäga barnets arvsrätt, utan detta kan endast barnet själv göra, inte heller barnets mamma kan avsäga barnets arvsrätt. Lagrummet anger också att en underårig inte får avsäga sig sin arvsrätt, vilket kort sagt innebär att barnet måste vara myndig vid avsägelsen av arvsrätten (18 år).

Om din sambo vill minska på "arvet" som kan gå till barnet kan jag rekommendera din sambo att upprätta ett testamente där han anger att hans kvarlåtenskap ska gå till annan fysisk eller juridisk person. Det här innebär att barnets arvsrätt minskar.

Enligt lag har en bröstarvinge dock alltid rätt till laglott enligt ärvdabalken 7 kap. 1 §. Laglotten är hälften av arvsrätten. Om barnet dock vill få ut sin laglott krävs det att, när ett testamente finns, att barnet "klandrar"/jämkar det testamente som upprättats av barnets förälder, se här ärvdabalken 7 kap. 3 §. Observera dock att denna "klanderregel" endast gäller från den tidpunkt då arvingen "fått del av" testamentet. Detta innebär troligtvis att barnet ska ha "tagit del av" och förstått innebörden av testamentet för att denna regel ska tillämpas på er situation. Troligtvis måste barnet ha uppnått en viss ålder och besitta "tillräcklig" kunskap för att regeln ska anses tillämpar. Jag utgår ifrån att denna ålder är 18 år då barnet anses SM myndig.

Som svar på din fråga, din sambo kan inte avsäga hans barns arvsrätt. Endast arvtagaren själv kan avsäga sig sin arvsrätt. Arvsrätten kan dock inskränkas genom att ett testamente upprättas. I en sådan situation har dock arvtagaren fortfarande en "laglottsrätt" men som förutsätter att arvtagaren klandrar/åberopar jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Görs ingen klander kommer arvtagaren att förlora sin rätt till din sambos kvarlåtenskap.

Hoppas detta har gett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (321)
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv
2020-12-11 Kan man avstå från arv för att överlåta arvet direkt till sina barn?


Alla besvarade frågor (88122)