FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt28/02/2022

Kan fiskerätt överlåtas av annan än markägaren?

Nyttjanderätt sportfiske.

Kan min kusin overlåta fiskerätt på sportfiske att gälla mig också?

Har haft rätt att utöva sportfiske tidigare.Har ägt mark men

avyttrat pga sjukdom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på så sätt att varken du eller din kusin är markägare till den mark som frågan rör. Inledningsvis kan vi konstatera att jakt och fiskerätt tillhör markägaren i enlighet med Jordabalken 7 kap. 3§ samt 9§ Fiskelagen. Det är således markägaren som har att bestämma vem som får fiska eller jaga på fastigheten. Detsamma framgår genom en analog tolkning av 10§ Jaktlagen och 14 § Jaktlagen.

Din kusin kan således inte ''överlåta'' fiskerätten till dig utan att först ha inhämtat markägarens godkännande. Det är också värt att poängtera att fiske och jakträtt aldrig kan överlåtas, rättigheterna tillfaller markägaren. Rättigheterna kan däremot upplåtas (inte överskrivas permanent, men de kan exempelvis hyras ut). Om din kusin skulle vara markägaren så finns det ingenting som hindrar densamma från att upplåta fiskerätten till dig.

Hoppas jag förstått din fråga rätt, annars får du gärna höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”