Kan fastighetsköp genomföras trots att säljaren inte har lagfart?

2017-11-19 i Fastighet
FRÅGA
Min mamma har gått bort och jag företräder dödsboet, vi är tre dödsbodelägare och jag har de fullmakter som krävs. Mammas hus ska säljas och tillträdesdagen är om ca 3 veckor. Jag har inte uppfattat att dödsboet ska ansöka lagfart hos Lantmäteriet, vilket nu är gjort. Min fråga är: Vad händer om inte Lagfarten är klar vid tillträdesdagen? Kan köpet ändå genomföras?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om lagfart återfinns i 20 kap. jordabalken (JB) som du finner här.

Ett dödsbos skyldighet att söka lagfart

Jag ska börja med att reda ut frågan om dödsbos skyldighet att ansöka om lagfart. Jag förstår att du har sökt lagfart för dödsboets räkning och enligt 20:1 2 st. JB måste ett dödsbo söka lagfart när det överlåter (t.ex. säljer) fast egendom som dödsboet förvärvat (t.ex. fått, köpt eller ärvt). Dödsbo som inte ska sälja sådan egendom måste inte göra någon lagfartsansökan.

I ditt fall krävs alltså, precis som du kommit fram till, att dödsboet ansöker om lagfart.

Förvärvares skyldighet att söka lagfart

För den som köper fast egendom gäller enligt 20:1 1 st. JB att hen måste söka lagfart. Enligt 20:2 1 st. JB ska lagfartsansökan göras inom tre månader från det att köpehandlingarna upprättades. Den som ska köpa din mammas hus kommer alltså också att behöva ansöka om lagfart.

Vilandeförklarande av lagfart

Under vissa omständigheter kan den som förvärvat fast egendom inte få så kallad full lagfart och enligt 20:7 2 punkten JB ska en köpares lagfartsansökan förklaras vilande om det är så att säljaren inte har lagfart när köparen skickar in sin ansökan. Som jag har förstått det innebär den regeln att köparens lagfartsansökan ska vilandeförklaras om säljaren inte sökt lagfart eller om säljarens lagfartsansökan har förklarats vilande. Att en lagfartsansökan förklaras vilande innebär att den inte kan komma att godkännas förrän det som hindrar ett godkännande, har avhjälpts.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är min uppfattning att så längre säljaren (dödsboet i ditt fall) ansökt om lagfart, föreligger inga hinder för att den nya ägarens lagfartsansökan ska kunna godkännas. Det viktiga är således att en ansökan från dödsboets sida har gjorts och även om den inte godkänts vid tillträdesdagens verkar det inte som att det i sig ska utgöra något problem (generellt sett, med utgångspunkt i de omständigheter jag känner till i ditt fall).

Jag ska även nämna att lagfarten utgör en formell registrering av ett förvärv och har i sig ingenting med giltigheten av själva förvärvet att göra. Ett giltigt köp kan alltså genomföras även om hinder för full lagfart skulle föreligga.

Hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Undrar du något mer eller har en annan fråga är du välkommen åter.

Mvh

Maja Stolt Rosell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97608)