Kan exets hyrestvist drabba mig?

hej jag och mitt ex skulle flytta ihop innan vi gjorde slut. vi tittade på en bostad som privatpersoner ägde. bostaden låg på gotland där mitt ex bodde. vi skrev aldrig under nått och jag åkte hem till stockholm. senare så ska mitt ex ha kommit överens med dom att vi skulle hyra det. vi gjorde dock slut och flyttade aldrig in eller skrev under något avtal. i efterhand har dom sagt att dom hade en muntlig överenskommelse med mitt ex och vill ha betalt för en förlorad hyra samt omkostnader för saker dom fixade. nu skriver dom att dom tänker ta det till tingsrätten. jag själv har aldrig sagt ja till ägarna av bostaden eller haft en muntligöverenskommelse med dom om bostaden. jag har heller inte skrivit under något. kan jag bli skyldig att betala när mitt ex har kommit överens med dom eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar situationen rätt har ditt ex, efter att ni gjort slut, på egen hand varit inblandad i någon form av förhandlingar eller dylikt angående att hyra en lägenhet. Något hände sedan som ledde till att hyresvärdarna ansåg att ditt ex hade gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Du undrar om deras krav till följd av detta avtalsbrott på något viss kan riktas till dig.

Ett hyresavtal kan ingås muntligen, men ska ingås i skrift om någon av parterna begär det (12 kap. 2 § jordabalken). Oavsett vilket, gäller grundläggande avtalsrättsliga principer. En sådan är att man endast kan bli bunden av ett avtal om man har uttryckt en vilja att bli det. En nära sammanhängande princip är den som anger att ett avtal som utgångspunkt inte kan binda ”tredje man”, alltså en utomstående som inte har uttryckt en vilja att bli bunden av avtalet. Du, som inte tycks ha haft något att göra med överenskommelsen som ditt ex slutit med hyresvärdarna, kan alltså inte vara bunden av avtalet – såvida inte ditt ex haft en fullmakt att ingå överenskommelser för din räkning. Eftersom du inte varit bunden av avtalet kan inte eventuella konsekvenser av ett avtalsbrott drabba dig med hänvisning till överenskommelsen. Observera dock att det ibland kan finnas utomobligatorisk grund för skadeståndsanspråk. Det finns emellertid inget i det du skrivit som, enligt min bedömning, tyder på det.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000