Kan ett vittnesmål från en polis ensamt leda till fällande dom?

2020-10-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!En polis har tydligen sett mig och en annan i mitt fordon, jag är passagerare och den som körde hade tydligen inget körkort.Kan man bli fälld på det när inga andra bevis finns än att han skulle ha sett oss?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fri bevisprövning

I Sverige gäller fri bevisprövning (35 kap. 1 § Rättegångsbalken), vilket innebär både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Att både bevisföringen och bevisvärderingen är fri betyder att det inte finns några lagar eller krav som reglerar vad som får läggas fram som bevisning och/eller hur domstolen ska pröva och bedöma den bevisning som läggs fram. Rätten ska också pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.

Det innebär att de som är parter i en rättegång, alltså du och åklagaren, får lägga fram all bevisning som ni kan (fri bevisning) och att denna sedan kommer prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det blir alltså domstolen som då avgör hur starkt ett vittnesmål från en polis är.

Olovlig körning och polisens utsaga

Åklagaren kommer behöva bevisa att din vän körde bilen olovligt, och att du som medpassagerare var omedveten om att din vän saknade körkort, eftersom det är detta som är den straffbara handlingen (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott).

Ofta väger vittnesmål från polisen högt, vanligen med argument som att polisen i egenskap av sin yrkesutövning inte har något personligt intresse i att uppfatta en händelse på ett visst sätt. Det går däremot inte att svara på om det ensamt kommer leda till en fällande dom, utan det blir snarare en fråga om fri bevisvärdering. Om en polis lämnar ett trovärdigt och bevisstarkt vittnesmål skulle det kunna räcka för en fällande dom, men detta beror alltså på vad den samlade bedömningen blir efter att samtliga bevis från båda sidor har lagts fram blir.

Hoppas du fått svar på din fråga, och glöm inte att du är varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?