Kan ett visst vittnesmål vara sekretessbelagt under en förundersökning?

2019-05-31 i Förundersökning
FRÅGA
En vän till mig har blivit anmäld för misshandel och han har i sin tur gjort en motanmälan. När han var på det senaste förhöret hos polisen får vi läsa vad personer som varit på platsen har vittnat om. En persons vittnesmål, det viktigaste vittnet som min väns advokat har varit i kontakt med, får min vän inte se. Kan det vara sekretess på just det förhöret nu innan förundersökningen är klar? Eller kan personen som vittnat kräva det? När förundersökningen är klar, kommer han då kunna läsa vad samtliga sagt innan eventuell rättegång?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Under en pågående förundersökning har den misstänkta rätt att ta del av vad som framkommer i förundersökningen i den mån det kan ske utan risk för att det medför men för utredningen (23 kap. 18 § andra stycket RB). Det innebär att en misstänkt kan ha rätt att ta del av vissa vittnesmål medan andra kan vara sekretessbelagda. Syftet med att till exempel vittnesmål kan vara sekretessbelagda under en pågående förundersökningen är bland annat att motverka risken att en misstänkt försöker anpassa sin berättelse till vad andra berättat, påverkar någon att lämna felaktiga uppgifter eller förstör bevis. Du kan läsa mer om sekretess under en pågående förundersökning här.

Om en handling eller annat material i en pågående utredning är sekretessbelagt ska domstolen dock på annat sätt upplysa den som är part i målet om innehållet. Det ska ske i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta tillvara på sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för vad sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § första stycket OSL). Då blir det återigen en konflikt med syftet att motverka riskerna som jag förklarat ovan. Det kan alltså innebära att en misstänkt ändå inte får ta del av vad som framkommit i ett vittnesmål under en pågående utredning.

När utredningen är slutförd har den misstänkta rätt att ta del av vad som framkommit vid förundersökningen (23 kap. 18 a § första stycket RB). Även det gäller dock med begränsningarna enligt ovan, det vill säga om det kan ske utan allvarlig skada för vad sekretessen ska skydda (23 kap. 18 a § andra stycket RB). Det innebär att din vän då kommer kunna läsa vad som sagts innan en eventuell rättegång, om det anses kunna ske utan att skada målet. När förundersökningen har avslutats kommer det också upprättas ett förundersökningsprotokoll där bland annat framställningar om de vittnesförhör som hållits under förundersökningen antecknas (1 kap. 20 § andra stycket Förundersökningskungörelse). Även vittnens fullständiga namn, eventuell relation med någon part i målet och andra saker som kan vara av betydelse för vittnes tillförlitlighet anges bland annat i protokollet (1 kap. 21 § första stycket Förundersökningskungörelse).


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (449)
2020-07-31 Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?
2020-07-31 Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse
2020-07-29 Kan man ta tillbaka en anmälan?
2020-07-28 Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Alla besvarade frågor (82736)