Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Våra barn (2.5, 7 & 9 år) var I vår trädgård och lekte. Trädgården har häck och grind dvs 2.5 åringen kommer inte ut. Jag och min fru var i huset med öppen dörr. Två äldre barn på 11år varav en är en granntjej som våra barn ofta leker med kommer in i trädgården. Kompisen till vår granne lägger sin mobil i gräset och de hoppar på en gympamatta. Vår 2.5 åring tar upp den och när barnen säger till honom att han inte får ha den slänger han den så den hamnar på en sten och glaset går sönder.

I konversation med barnet och vår granne säger vi att de skall ge vårt tel nummer till hennes föräldrar. Det uppkommer också att det redan var en spricka i glaset. Nästa dag skickar pappan till barnet ett kvitto på reprationen och säger att "skönt att vi kan lösa detta och detta är mitt Swish nummer". Fakturor var på ca 2048 varav 349:- var ett skärmskydd. Jag ringer upp pappan och frågar hur stor del han tycket att vi skall betala varav han säger allt men efter diskussion säger han att hon inte hade ett skärmskydd innan så det skall vi inte betala. Jag föreslår att vi delar på det 50/50. Min tanke är lite att vi inte alls fått vara med att påverka kostnaden för lagandet. Vi hade tex kunnat laga det själv för mindre än halva kostnaden.

Det känns som ett visst ansvar måste ligga på mobilens ägare som kom in i vår trädgård (utan att vi hann märka att de var där). Men kanske brast vi i översyn? I slutänden betalade jag 1000:- men oklart för mig om vi inte borde betalt något eller allt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din beskrivning som att du undrar hur en situation som denna ska bedömas, och då framför allt hur ansvaret för mobilens skador bör placeras. Situationen berör skadeståndsrättsliga moment och utgår från skadeståndslagen (SkL).

Hänsyn ska tas till barnets ålder vid bestämmandet av skadeståndsansvaret

Utgångspunkten för en skadeståndsrättslig bedömning är att någon som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar sakskada på annans egendom blir skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Även om en faktisk sakskada skett, och det inte råder någon tveksamhet om hur skadan uppsått, blir läget annorlunda med hänsyn till att den handlande i det här fallet var ett barn. När en person under 18 års ålder vållar en skada, ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, och andra ekonomiska och övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Det blir alltså i allra högsta grad en bedömningsfråga om ditt barn kan anses skadesståndsansvarig. Exempelvis har ett 2,5 årigt barn varken insikt eller omdöme nog för att förstå innebörden av det aktuella handlandet. En sådan bedömning kan jämföras med fallet NJA 1977 s 186, där ett treårigt barn inte blev skadeståndsansvarig för ett annat barns skada som tillfogades genom att treåringen kastade ett metallföremål mot det andra barnet. Barnet ansågs inte ha nått den mognad och ha förvärvat det omdöme och insikter som bör förutsättas för att ansvar ska kunna komma ifråga. Även om ansvar skulle konstateras föreligga, kan skadeståndets storlek jämkas med stöd av 2 kap. 4 § SkL.

Vårdnadshavare kan bli betalningsskyldiga

Om den aktuella skadan har uppkommit genom brott, är föräldern med vårdnadsansvar ansvarig för att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). Exempelvis kan en sprucken telefon skulle möjligen kunna vara skadegörelse. Beträffande rena olyckshändelser har den nämnda vårdnadshavaren ett strikt ansvar att hålla barn under uppsikt, t ex förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Vid försummelse att följa detta ansvar, kan vårdnadshavaren bli ersättningsskyldig för skador som behandlas i skadeståndslagen.

Vad innebär det här för dig?

Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på hur situationen kan lösas med stöd av juridiska synvinklar. Beträffande huruvida barnet kan anses ansvarigt eller inte, är det centrala att hänsyn tas till såväl ålder och mognad som övriga relevanta omständigheter. Skulle ett ansvar anses föreligga, kan du som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig. Hur stor summan därefter blir är en självständig bedömning och är helt och hållet beroende av omständigheter som t ex hur mycket det vanligtvis kostar att fixa en mobilskärm eller hur många skador skärmen hade innan skadan. Att ni kan laga skärmen billigare spelar ingen roll, såvida inte den andra parten betalat orimligt höga kostnader för lagningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”