Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kortfattat är svaret på din fråga att, nej, ett testamente kan inte upphäva ett äktenskapsförord.

I brist på närmare information om din situation kan jag dock inte närmare avgöra vad det exakt handlar om i ditt fall. Jag kan dock i generella termer beskriva lite om förhållandet mellan äktenskapsförord och testamente.

Ett äktenskapsförord bestämmer endast vad som ska vara enskild egendom av vardera makes egendom. I testamente kan man också förordna om att egendom som ska ärvas ska vara enskild egendom hos den som ärver egendomen. De kan alltså delvis ha samma effekt, men endast i denna beskrivna situationen. I övrigt har de olika effekt och är därför inte oförenliga- Testamente avgör i generellt uttryckt vem som ska få vad vid en persons död. Mot bakgrund av dessa fakta är det svårt för mig att komma på en situation där ett äktenskapsförord skulle kunna strida mot ett testamente.

En möjlig situation som skulle kunna ge upphov till funderingar är dock följande. Det är att en make i ett äktenskap har fått ett arv om förordnande om att det arvet ska vara makens enskilda egendom. Samtidigt kan makarna i äktenskapet ha upprättat flera äktenskapsförord, varav det sista av innehållet att all makarnas egendom ska utgöra giftorättsgods. Då är frågan om den ärvda egendomen ska ha karaktären av enskild egendom eller giftorättsgods. Svaret är att den ärvda egendomen, som har en föreskrift om att den ska utgöra makens enskilda egendom, fortfarande kommer utgöra just enskild egendom. Detta följer av bestämmelsen i 7 kap 3 § äktenskapsbalken.

I övrigt har jag svårt att tänka mig en situation där ett testamente och ett äktenskapsförord skulle strida mot varandra. Detta innebär att ett testamente inte kan upphäva ett äktenskapsförord, och inte heller det omvända att äktenskapsförordet går före testamentet. Dessa två handlingar gäller bägge två samtidigt, men har olika effekt. Ett äktenskapsförord avgör vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom, medan ett testamente avgör vem som ska få viss egendom efter en persons frånfälle.

Om du vill ha ett exempel på hur förhållandet är mellan äktenskapsförord och testamente i en konkret situation kan jag hänvisa till följande svar på Lawline https://www.lawline.se/answers/aktenskapsforord-eller-testamente-vilken-handling-galler.

Jag hoppas att du fått lite klarhet i din situation. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72056)