FrågaAVTALSRÄTTFormkrav01/09/2019

Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?

https://lagen.nu/2017:310Kan ett syskonbarn och hennes make i dag bevittna en framtidsfullmakt för en ensamstående?

Syskonbarnets mor kommer tillsammans med två andra syskon ärva den ensamstående i framtiden, dock skall syskonbarnet enligt testamente erhålla 100 000kr. Något testamente är inte skrivet i dag utan de tre syskonen är arvingar i dagsläget.

Syskonbarnets mor och ett annat syskon är fullmaktshavare till den ensamstående,

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.


Syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten

Det korta svaret på din fråga är ja – syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående.

Jag kommer nu att beskriva varför det är så.


En fullmakthavares närstående får vara vittnen

Syskonbarnet och hennes make räknas som närstående till syskonbarnets mor. Syskonbarnet står i rätt uppstigande släktskap till sin mor, medan hennes make står i rätt uppstigande svågerlag till densamma.

Det får betydelse för deras möjligheter att vara vittnen, eftersom syskonbarnets mor blir fullmaktshavare genom framtidsfullmakten.

Syskonbarnet och hennes make skulle ha varit förhindrade att vara vittnen om det var fråga om ett testamente (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Vittnesreglerna för framtidsfullmakter är i stort sett likadana som reglerna för testamenten, men det finns en viktig skillnad. När det gäller framtidsfullmakter är det nämligen tillåtet för fullmakthavarens närstående att vara vittnen (4 § tredje stycket, andra meningen lagen om framtidsfullmakter och 10 kap. 4 § första stycket ÄB).

Därför får syskonbarnet och hennes make bevittna den ensamståendes framtidsfullmakt. De hindras alltså inte av att de är närstående till syskonbarnets mor, en av fullmaktshavarna.


Personer som inte får vara vittnen

Det finns fortfarande personer som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten.

Syskonbarnets mor och det andra syskonet som blir fullmaktshavare får inte vara vittnen (4 § tredje stycket, första meningen lagen om framtidsfullmakter).

Utöver dem är även följande personer hindrade från att bevittna fullmakten (10 kap. 4 § första stycket ÄB):

- Vittnen under 15 år.

- Vittnen som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.

- Den ensamståendes eventuella make eller sambo.

- Hens syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.


Sammanfattning

Syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående, eftersom en fullmaktshavares närstående får lov att vara vittnen enligt lagen.

Trots det kan det vara bättre att den ensamstående ber två andra personer att vara vittnen. Opartiskheten hos syskonbarnet och hennes make skulle nämligen kunna ifrågasättas, eftersom de är närstående till syskonbarnets mor. I värsta fall skulle en domstol kunna ogiltigförklara framtidsfullmakten på grund av det. Därför vill jag råda den ensamstående att till exempel be två grannar eller bekanta att vara vittnen istället, förutsatt att de inte hindras av vittneskraven som jag har beskrivit ovan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”