Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA
Kan ett syskonbarn och hennes make i dag bevittna en framtidsfullmakt för en ensamstående?Syskonbarnets mor kommer tillsammans med två andra syskon ärva den ensamstående i framtiden, dock skall syskonbarnet enligt testamente erhålla 100 000kr. Något testamente är inte skrivet i dag utan de tre syskonen är arvingar i dagsläget. Syskonbarnets mor och ett annat syskon är fullmaktshavare till den ensamstående,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Syskonbarnet och hennes make kan inte vara vittnen

Det korta svaret på din fråga är nej – syskonbarnet och hennes make kan inte bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående.

Jag kommer nu att beskriva varför det är så.

Särskilda regler om vilka som får vara vittnen

Reglerna om vilka som får lov att vara vittnen till en framtidsfullmakt är desamma som för testamenten (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter).

Det är relationen till syskonbarnets mor som gör det problematiskt för syskonbarnet och syskonbarnets make att vara vittnen. Det beror på att syskonbarnets mor blir fullmaktshavare genom framtidsfullmakten.

Syskonbarnet hindras av släktskap

Syskonbarnet står i rätt uppstigande släktskap till sin mor.

Hon får därför inte bevittna en framtidsfullmakt som innebär att hennes mor blir fullmaktshavare (10 kap. 4 § andra stycket, första meningen ÄB).

Syskonbarnets make hindras av svågerlag

Syskonbarnets make står i rätt uppstigande svågerlag till syskonbarnets mor, eftersom syskonbarnets mor är hans svärmor.

Han får därför inte bevittna en framtidsfullmakt som innebär att hans svärmor blir fullmaktshavare (10 kap. 4 § andra stycket, första meningen ÄB).

Andra som inte får vara vittnen

Utöver syskonbarnet och hennes make finns det fler personer som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten.

Det gäller följande personer (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB):

- Vittnen under 15 år.

- Vittnen som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.

- Den ensamståendes make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.

- Syskonbarnets mor.

- Syskonbarnets mors make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till henne.

- Syskonbarnets mors eventuella förmyndare, goda man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.

- Det andra syskonet som blir fullmaktshavare.

- Det andra syskonets make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.

- Det andra syskonets eventuella förmyndare, goda man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.


Sammanfattning

Varken syskonbarnet eller hennes make kan vara vittnen till framtidsfullmakten, på grund av deras relationer till syskonbarnets mor.

Förhoppningsvis finns det andra personer i den ensamståendes krets som kan bevittna framtidsfullmakten istället. Till exempel kan den ensamstående be en granne eller en bekant att vara vittne, så länge de inte hindras av vittneskraven som jag har beskrivit ovan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB53Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (134)
2019-09-01 Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?
2019-09-01 Räknas meddelanden som ett köpeavtal vid köp av en hund?
2019-08-27 Får en kusin bevittna en framtidsfullmakt?
2019-08-24 Måste fullmakter vara bevittnade?

Alla besvarade frågor (72865)