Kan ett syskon hindra försäljning av gemensam fastighet

Fastighet som ägs av 3 syskon. 2 av syskonen vill sälja . Kan det tredje syskonet hindra en försäljning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i lag om samäganderätt(samägandelagen).

Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samägandelagen att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka om att fastigheten för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl avgörs från fall till fall och därför kan jag tyvärr inte svara på det i det här fallet. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samägandelagen har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.

Alltså kan det tredje syskonet endast hindra försäljning om det föreligger synnerliga skäl eller om ni avtalat om att det ska vara möjligt för en delägare att hindra försäljning av fastigheten!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000