FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente16/02/2018

Kan ett muntlig testamente som inte uppfyller formkraven godkännas?

Kan någonsin ett muntlig testamente godkännas som inte uppfyller formkraven?

Inga vittnen finns vid tillfället. Övriga släktingar tex. son och dotter till den som mottagit det muntliga testamentet säger sig ha hört samma sak.

Inget underskrivet dokument med namnteckning av den avlidne finns.

Ett klart och tydligt testamente finns dock där ovannämnda person står med som arvinge till enbart legat.

Övriga tillgångar går till andra i testamentet nämnda personer.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om testamente och regleras därför av Ärvdabalken.

Av ärvdabalken 10:1 framkommer det att ett testamente som huvudregel måste upprättas skriftligen med två vittnen. Skriftlighet och bevittning är således två formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Ett muntligt testamente med vittnen är således som regel ogiltigt. Ett testamente som inte uppfyller något av de två formkraven är alltid ogiltigt.

Det finns dock ett undantag för när ett muntligt testamente med vittnen eller även i vissa fall utan vittne kan vara giltigt. Ett så kallat "nödtestamente" kan antingen vara muntligt och bevittnad av två vittnen, eller egenhändigt skriven och undertecknad utan vittnen vilket framgår av ärvdabalken 10:3. Eftersom du inte skriver något om att personen som har avlidit har befunnit sig i en nödsituation utgår jag från att så inte är fallet och då är det huvudregeln i ärvdabalken 10:1 som gäller.

Svaret på din fråga blir således att ett muntligt testamente som inte är bevittnat alltid kommer att vara ogiltigt. Därför kommer det tidigare testamentet som uppfyller formkraven att gälla.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Simon RydbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?